НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Наукові гуртки

На кафедрі працює науковий студентський гурток «Психологія спілкування майбутніх фахівців спеціальної освіти» під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри логопедії Харченко Тамари Григорівни.
foto harchenko 98c5f

На заняттях наукового студентського гуртка розглядаються і обговорюються проблемні питання спеціальної педагогіки та психології, такі як: формування професійних знань, вмінь, навичок майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти та розвиток потрібних для даної професії особистісних якостей; відбувається підготовка учасників гуртка до виступів на пленарних і секційних засіданнях студентських наукових конференцій.

До складу гуртка входять 18 студентів третього курсу 937 групи спеціальності «Спеціальна освіта. Логопедія» денної форми навчання та 2 магістранти другого року навчання (1 студент 967 групи, 1 студент СО лог-6 групи заочної форми навчання). Зустрічі відбуваються в он-лайн режимі у формі бесід, диспутів, обговорення доповідей студентів. Гуртківці готують реферати і виступи-доповіді на студентські наукові конференції, в яких планують брати участь.

У процесі роботи в науковому гуртку майбутні спеціальні педагоги оволодівають початковими навичками планування, організації та проведення наукового дослідження,  добору діагностичних методик та обробки отриманих результатів; набувають корисних знань і вмінь для розв'язання практико-орієнтованих завдань у полі спеціальної освіти щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу особливих дітей.

 2021-2022 н.р.

Робочий журнал студентського наукового гуртка_2021-2022 н.р.

Звіт з роботи студентського наукового гуртка_2021-2022 н.р.  

 Робота членів гуртка у жовтні 2021 року по темі: «Форми ділового (професійного) спілкування та їх характеристика». Обговорювалися форма контакту та форма взаємодії в професійному спілкуванні, їх особливості для логопедів/спеціальних психологів.

foto 1 21 22 477a9

foto 2 21 22 ca1d8

2022-2023 н.р.

 Робочий журнал студентського наукового гуртка_2022-2023 н.р.

 

Робота членів гуртка у вересні 2022 року по темі:

«Особливості формування професійного спілкування майбутніх спеціальних педагогів/логопедів/спеціальних психологів»

Виступи студентів магістрантів другого року навчання з проблемних питань:

1. Комунікативні вміння спеціального педагога у виконанні психодіагностичного обстеження та корекційної роботи з дошкільниками із порушеннями мовлення (Шевченко Анна Сергіївна).

foto 2 22 23 2a0312. Формування професійного спілкування майбутніх логопедів (Химченко Поліна Сергіївна).

foto 1 22 23 f5ca7

 

31 жовтня 2022р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Психологія спілкування майбутніх фахівців спеціальної освіти». Робота була спрямована на підготовку виступів членів гуртка з доповідями на VІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії», яка відбудеться 18 листопада 2022 року на базі кафедри логопедії ННІФК СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Учасників зацікавила доповідь магістрантки другого року навчання Шевченко Анни на тему: «Дослідження особливостей рівня розвитку дрібної моторики рук у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня», адже в ній вона представила результати свого магістерського дослідження, проведеного під науковим керівництвом к.психол.н. Харченко Тамарою Григорівною. 

foto 1 1 707bf

Було задано чимало питань доповідачу стосовно особливостей дослідницької роботи із зазначеною категорією дітей, на які члени гуртка отримали змістовні відповіді.

foto 2 daed2

Також слухали студентку 937 групи Кириченко Яну з доповіддю на тему: «До питання формування професійного спілкування майбутніх логопедів». Студентка вперше працювала над написанням наукової статті (під керівництвом к.психол.н. Харченко Т.Г.), нею зроблений теоретичний аналіз робіт науковців (М.К.Шеремет, Ю.В.Рібцун, М.Ю.Заушнікової та інших) щодо особливостей професійного спілкування майбутніх логопедів, їх комунікативної компетенції. Виступ також активно обговорювався членами гуртка.

 foto 3 91243