НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Студентська академічна мобільність

31 січня 2022 року в рамках угоди про співпрацю відбулося спільне засідання кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка й кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету. Під час спільного засідання завідувачі кафедр двох вишів (Анатолій КРАВЧЕНКО та Олена РЕВУЦЬКА) доповіли про необхідність упровадження норм освітнього законодавства щодо академічної мобільності здобувачів вищої освіти для забезпечення прав та дотримання обов’язків учасників академічної мобільності з метою реалізації програми академічної мобільності між Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка та Бердянським державним педагогічним університетом.

На підставі Угоди про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка та Бердянським державним педагогічним університетом вирішено направити на навчання здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (016.01 Логопедія) освітнього ступеня «Магістр» Анастасію ЯЦКЕВИЧ та Поліну МІНЧЕНКО до Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, а саме вивчення навчальної дисципліни «Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення», а також здобувачку вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» Анастасію ЛОЗУ за освітньою програмою Спеціальна освіта (Логопедія) до Бердянського державного педагогічного університету за програмою внутрішньої академічної мобільності для вивчення навчальної дисципліни «Диференціальна діагностика мовленнєвих порушень».

2 852fb

3 1 97572

3 метою впровадження Програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка ступеня магістр зі спеціальності 016 Спеціальна освіта освітня програма «Спеціальна освіта (Логопедія)», у рамках відповідної Угоди про співробітництво №41/02-40 від 25 січня 2021 року між Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка та Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка; кафедрою логопедії було прийнято на навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності Сидоренко Олену – студентку СО(лпд)-50 групи, 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання психолого-педагогічного факультету спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньої програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; прикріпити її до 957 групи, другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньої програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» для вивчення дисципліни «Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення»).

Учасником програми від кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету стала здобувач вищої освіти Присакару Катерина Костянтинівна, студентку 957 групи, другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньої програми «Спеціальна освіта (Логопедія)». Присакару Катерину було направлено у Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка для вивчення дисципліни «Нейропсихолінгвістика».

Координатором програми академічної мобільності від Навчально-наукового інституту фізичної культури призначено Зелінську-Любченко Катерину Олександрівну, кандидата педагогічних наук, доцента.

4 a4e12

Незважаючи на складні часи та безліч перешкод, кафедрою логопедії Сумського державного педагогічного університету успішно проведено заняття з дисципліни «Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення» для ОР магістр в рамках студентської академічної мобільності.

Навчальною дисципліною зацікавилися студенти Бердянського державного педагогічного університету: Анастасія Яцкевич і Поліна Мінченко та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: Олена Сидоренко. Викладач курсу, професор, завідувач кафедри логопедії – Анатолій Іванович Кравченко.

Щиро сподіваємося, що навчання в нашому університету збагатить досвід магістрантів та стане у нагоді в процесі їх фахової самореалізації.

Бажаємо успіхів у професійному зростанні на теренах мирної, вільної, незалежної та процвітаючої України!

1 4 8f3e4

30 червня 2022 року на основі поданою студентками освітньої програми Спеціальна освіта (Логопедія) другого (магістерського) рівня здобуття вищої освіти Катериною ПРИСАКАРУ та Анастасією ЛОЗОЮ довідками Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (освітньою програмою «Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія, освітній компонент «Нейропсихолінгвістика») та Бердянського державного педагогічного університету (освітня програма Спеціальна освіта, освітній компонент «Диференціальна діагностика мовленнєвих порушень») щодо опанування навчальних дисциплін здійснено перезарахування балів за освітній компонент «Психодіагностика та психокорекція осіб із порушеннями мовлення».

Голова комісії: к.пед.н., професор, завідувач кафедри логопедії СумДПУ імені А.С. Макаренка А. КРАВЧЕНКО. Члени комісії: 1) к.пед.н., доцент, старший викладач кафедри логопедії СумДПУ імені А.С. Макаренка К. ЗЕЛІНСЬКА-ЛЮБЧЕНКО; 2) к.психол.н., старший викладач кафедри логопедії СумДПУ імені А.С. Макаренка Т. ХАРЧЕНКО.

Слід зазначити, що дівчата засвоїли програму освітніх компонентів на відмінно.

Радіємо, що навіть в складні для нашої держави часи, програма студентської академічної мобільності успішно відбулася. Дякуємо організаторам та учасникам.

prisakaru b19e7

5a 8fafd