НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Конференції (Школа педагогіки здоров'я)

2021

V Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні питання охорони праці та здоров’язбереження
у галузі освіти»

25 - 26 листопада 2021 року