Правила прийому

Правила прийому на навчання до СумДПУ ім. А.С.Макаренка у 2019 році

Програма вступного екзамену з «Теорії і методики фізичного виховання». Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) «Магістр»

Програма вступного екзамену з «Теорії фізичного виховання». Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) «Бакалавр» за на основі ОР «Молодший спеціаліст»