НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Колектив

DSC 8577 4cc0c

Томенко Олександр Анатолійович – працює у Сумському державному педагогічному університеті з 1998 р. На посаді доцента кафедри ТМФК з 2013 р. У 2014 р. переведений на посаду професора. Завідувач кафедри ТМФК з 2013 р.

Базова освіта. З відзнакою закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка (1998) зі спеціальності «Фізичне виховання», кваліфікація: вчитель фізичної культури і валеології, організатор спортивно-масової і туристичної роботи.

Тема дисертації: «Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді» (рішення Атестаційної колегії МОН України від 30.11.2012, Національний університет фізичного виховання і спорту України). Доктор наук з фізичного виховання та спорту, спеціальність – 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

Професор кафедри теорії та методики фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014). 

Нагороди. У 2005 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України», має галузеве звання «Заслужений тренер України» (Наказ № 65 від 17.01.2008 р.), нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (Наказ № 198-к від 10.05.2017 р.).

Наукова робота. Всього наукових публікацій – 190, з них у фахових виданнях - 80. Автор та співавтор чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України, 3-х монографій.

Підготував п’ятьох  кандидатів наук з фізичного виховання та спорту (Оксана Дубинська, Сергій Лазоренко, Андрій Титович, Анастасія Старченко, Василь Босько).

Професор О.А. Томенко має досвід роботи у якості координатора ХХVII Сесії Міжнародної олімпійської академії для молодих учасників (2008), члена спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 у Харківській державній академії фізичної культури (2013–2014), є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 55.053.03 при СумДПУ імені А. С. Макаренка, членом редакційної колегії фахових видань «Слобожанський науково-спортивний вісник» (Харків), «Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві» (Луцьк), зарубіжного видання - «Вестник физической культуры» (Казахстан), редактором збірника Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення».

З 2012 по 2018 роки О.А. Томенко є постійно членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Фізичне виховання», «Фітнес і рекреація» (2017 р.) та  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фізична культура і спорт».

 

2

Кудренко Анатолій Іванович – працює в університеті з 1980 р.   професор кафедри ТМФК з 2016 р.

Базова освіта. Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю фізичне виховання, вчитель фізичного виховання середньої школи у 1972 році.

Тема дисертації. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у 1982 р., шифр 13.00.4 – теорія і методика фізичного виховання і спортивного тренування на тему «Аналіз і обґрунтування ефективних форм і методів політичного виховання спортсменів високої кваліфікації (на матеріалах збірних команд республіки)»,  доцент (1984), професор кафедри теорії і методики фізичної культури (24.12.2007 №12 ПР№005292).

Наукова робота. Загальна кількість наукових робіт – 72. Учасник 28 міжнародних та 14 Всеукраїнських конференцій. Автор 3 посібників з грифом МОН України. Співавтор книги «Воспитательная работа со спортсменами» (1988 р.). Автор книги «Физическая культура и спорт на Сумщине» (1992). Підготував 3 кандидатів наук. Керівник наукової школи.

2009-2014 рр. член Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи член спілки директорів вищих навчальних закладів України, член Регіонального комітету з економічних реформ (Сумська область), член громадської гуманітарної ради при Сумській ОДА. Голова обласного відділення і член виконкому Олімпійської академії України, голова Сумського обласного осередку Студентської спортивної спілки України.  

Нагороди: Відмінник освіти України 2005 рік, Грамоти МОН, обласної адміністрації, управління освіти та ректорату 1986-2014 р. галузева нагорода МОН України – знак «За наукові та освітні досягнення» (2015 р.). Заслужений працівник фізичної культури і спорту (2007).

 

Дерека Тетяна Григорівна – працює в університеті з 2017 р., д. пед. наук, професор.

Базова освіта. Закінчила Київський державний інститут фізичної культури у 1992 р. за спеціальністю фізична культура і спорт, кваліфікація: вчитель фізичної культури.

Тема дисертації. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, на тему: «Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання».

Наукова робота. Загальна кількість наукових робіт – 87. Учасник 24 міжнародних і 11 Всеукраїнських конференцій. Керує магістерськими роботами.

 loza 02e89

Лоза Тетяна Олександрівна – працює у Сумському державному педагогічному університеті з 1976 р., на посаді професора кафедри ТМФК працює з 2007 року.

Базова освіта. У 1972 році закінчила Київський інститут фізичної культури, спеціальність – фізична культура і спорт, кваліфікація – викладач-тренер.   

Тема дисертації – «Оптимізація процесу навчання гімнастичним вправам у зв’язку зі специфічними особливостями жіночого організму» (рішення ВАК при Раді Міністрів СРСР від 09.12.1981, Київський державний інститут фізичної культури). Кандидат педагогічних наук, спеціальність – 13.00.04 «Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та лікувальна фізична культура».

Професор кафедри «Теорії та методики фізичної культури» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 03.07.2008).
Автор та співавтор вісьмох навчальних посібників з грифом МОН України. Підготувала десять кандидатів наук (Михайло Лянной, Світлана Гвоздецька, Ігор Верблюдов, Юлія Картава, Роман Стасюк, Яна Писаревська, Наталія Петренко, Світлана Король,         Людмила Михно, Діана Бермудес).

Наукова робота. Загальна кількість наукових робіт – 244. Статей – 141, з них 58 – у фахових виданнях. Навчальних посібників – 12, з них з грифом МОН України – 5. Автор статті у міжнародному виданні, що входить до бази Scopus. Учасник 24 міжнародних та 38 Всеукраїнських наукових конференцій. Керівник наукової школи.

2014-2016 роки Т. О. Лоза член апеляційної ради ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Фізичне виховання» та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фізична культура і спорт».

Нагороди: Майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики (1966), почесний знак «За видатні заслуги перед колективом університету» (2001), грамота Сумської обласної державної адміністрації  (2001), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002), нагрудний знак «Антон Макаренко» Міністерства освіти і науки України (2005), почесна грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2015), почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» (2016), подяка ректора СумДПУ імені А С. Макаренка (2007, 2016), подяка національної академії педагогічних наук України (2018).

 

burla 2b406

Бурла Олександр Михайлович – працює в університеті імені А.С. Макаренка з 1980 року. Очолював кафедру ТМФВ з 1980 по1984 рр. та з 1988 по 1994 рр. Доцент кафедри ТМФК з 2017 р, кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України.

Базова освіта. У 1963 році закінчив факультет фізичного виховання Томського державного педагогічного інституту. У 1973 року - закінчив аспірантуру при ВНІФК (м. Москва).

Тема дисертації. У 1974 році захистив кандидатську дисертацію 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання і спортивного тренування на тему: «Експериментальне обґрунтування методики тренування юних спортсменів  на етапі початкової спортивної спеціалізації».

Наукова робота. Загальна кількість наукових праць – 152. Учасник 18 міжнародних та 24 Всеукраїнських конференцій. Автор 2 навчально-методичних посібника з легкої атлетики та плавання, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Крім наукових публікацій написані художньо-документальні повісті про знаменитих спортсменів «Вызов фаворитам», «Биатлон по-Тихонову», «Первым буду я», «Золотые кольца спидвея», «Лицарі бігової доріжки», «Испытательный срок». 

Керує дипломними, магістерськими та дисертаційними роботами студентів та аспірантів ННІФК.

Як тренер підготував 6 майстрів спорту з легкої атлетики. Такі спортсмени як Олег Сироєжко, Володимир Сергієнко та Сергій Антоненко були членами збірної команди країни.

Нагороди: медаль «За видатні заслуги перед колективом університету» (2017).

 

6

Дубинська Оксана Яківна – працює в університеті з 2001 року на кафедрі ТМФК. З 2010 року на посаду доцента.

Базова освіта: СумДПУ ім. А.С. Макаренка у 2001 році за спеціальністю: вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції.

Тема дисертації: «Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності і фізичної підготовленості підлітків». Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту (24.00.02).

Наукова робота: загальна кількість наукових праць – 54. Аавтор 35 наукових статей; з них 19 фахових; 2 навч.-методичних посібники з грифом МОН, монографії. Участь у 17 міжнародних та 12 Всеукраїнських конференціях.

Підготувала 1 кандидата наук – Салатенка Івана (2016 р.).

2014-2016 роки - член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Фізичне виховання», «Фітнес і рекреація» (2018 р.) та  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фізична культура і спорт».

Нагороди:   почесна грамотою МОН України (2006); почесна грамота управління освіти та науки Сумської ОДА (2008); почесна грамота міського голови (2009, 2015, 2018), грамота управління освіти та науки Сумської ОДА (2009, 2010, 2012, 2018); почесна грамота Сумської ОДА (2014), подяка МОН України (2016); почесна відзнака Сумської міської ради «За майстерність» (2017). Заслужений працівник фізичної культури і спорту (2018 р.).

 

5

Гвоздецька Світлана Володимирівна – працює в університеті з 2001 року на посаді викладача кафедри ТМФК. У 2010 р. переведена на посаду доцента.

Базова освіта. У 2000 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка спеціальність «Фізична культура», у 2001 р. присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти.

Тема дисертації: «Корекційна спрямованість з фізичного виховання старших дошкільників із затримкою психічного розвитку» 2005 р. Отримала ступінь канд. наук з фізичного виховання і спорту.  У 2008 році переведена на посаду доцента, у 2010 р. доцент кафедри ТМФК.

Наукова робота. Загальна кількість публікацій – 65. Статей 25, з них у фахових виданнях – 20. Навчально-методичний посібник з грифом МОН – 1.

У 2014 р. С. В. Гвоздецька – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Фізичне виховання».

 DSC 8121 60910

Жуков Володимир Леонідович – працює в університеті з 1994 року на посаді старшого викладача кафедри ТМФК та заступника директора НН ІФК з навчальної роботи.

Базова освіта: Київський державний інститут фізичної культури – 1984 р. Викладач фізичної культури і спорту.

Наукова робота: всього наукових та навчально-методичних праць – 34; статей – 23, з них у фахових виданнях – 8. Навчальних посібників – 3. Участь у 4 міжнародних та 7 Всеукраїнських конференціях.

Нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти» (1999 р.); Грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р.), Грамота Сумського обласної державної адміністрації (2018 р.), Грамота Сумського обласного управління освіти і науки (2005, 2007 рр.), Відзнака президента (2016 р.), Грамота ректора СуДПУ імені А. С. Макаренка (2005, 2007, 2007, 2010, 2016 рр.).

 

9

Чередніченко Сергій Вікторович – працює на кафедрі ТМФК з 2001 року,  у 2015 переведений на посаду доцента.

Базова освіта: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Факультет фізичної культури. «Фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи, туристична робота. Вчитель фізичного виховання і валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи», 2001 р.

Наукова робота. Загальна кількість наукових праць – 49. Автор 33 наукових статей, з них 6 статей у фахових виданнях. Автор 3 навчально-методичних посібників з грифом МОН. Участь у 5 міжнародних та 12 Всеукраїнських конференціях.

Нагороди: Заслужений працівник фізичної культури і спорту (2014), Заслужений тренер України, посвідчення № 357 (2008), «Спортивна особистість Сумщини» (2011),  посвідчення № 155 Сумської міської ради «За заслуги перед містом» (2013), грамота Сумської обласної ради (2014), почесна грамота Сумської обласної адміністрації (2016), почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2017), грамота «Кращий тренер молодих спортсменів з неолімпійських видів спорту» (2017),  посвідчення № 64 Сумської міської ради «За майстерність» (2017), грамота Сумської обласної ради (2018).

 

DSC 3198 327c1

Балашов Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Базова освіта: У 2001 р закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична культура». У 2002 р. присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Звання майстра спорту України зі спортивної гімнастики, присвоєно  у 1998 р.

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності» 2018 р. Отримав ступінь канд. пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукова робота: всього наукових праць – 45. Статей – 41; з них у фахових виданнях – 6. Навчальних посібників – 1. Автор статті у міжнародному виданні, що входить до бази Scopus. Участь в 1 міжнародній та 15 Всеукраїнських конференціях.

Нагороди: Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2015), Подяка Сумської обласної державної адміністрації (2018).

 DSC 6287 4193b

Леоненко Андрій Васильович працює з 2000 р. канд. пед. наук, доцент. З 2018 року заступник директора Навчально-наукового інституту фізичної культури зі спортивної роботи.

Базова освіта. У 2001 закінчив з відзнакою Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична культура» та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичної культури. Має спортивне звання «Майстер спорту України» з пауерліфтингу 2013. Керівник Сумського міського студентського громадського об’єднання «Загін охорони громадського порядку «Сокіл».

Тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників», 13.00.04 (2015). Отримав ступінь канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукова робота. Загальна кількість наукових праць -  43, з них у фахових виданнях – 21, 2 статті у міжнародному виданні, що входять до бази Scopus. Автор 1 монографії, 1 навчально-методичний посібник.

Нагороди: грамота Міністерства молоді та спорту України (2015), грамота Сумської обласної державної адміністрації (2014), грамота Сумської міської ради (2016). Переможець Сумського міського конкурсу «Мій улюблений викладач» (2014).

 DSC 4744 608cb

         Лянной Михайло Олегович, 1971 року народження, директор Навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидат педагогічних наук, професор.

             У 1992 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізичне виховання», присвоєна кваліфікація вчителя фізичної культури, (диплом ТВ № 800296);

            У 2018 році заочно закінчив магістратуру: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка освітня програма «Менеджмент освіти», спеціальність «Менеджмент» та здобув кваліфікацію: менеджер (управитель) з адміністративної діяльності (диплом М18 № 097187).

- у 2019 році заочно закінчив магістратуру: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка освітня програма Середня освіта «Англійська мова і література та здобув кваліфікацію: викладач, вчитель англійської мови і літератури (диплом М18 № 155251).

Кандидат педагогічних наук з 2003 року. Дисертацію захищено 17 квітня 2003 року у спеціалізованій вченій раді К.311.007.01 при Московський державній академії фізичної культури місто Москва зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика фізичного виховання, спортивного тренування, оздоровчої і адаптивної фізичної культури (диплом КТ № 099242).

Дисертацію настрофіковано 28 грудня 2006 року у спеціалізованій вченій раді К.41.053.04 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського м. Одеса зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (диплом ДК № 040067).

Вчене звання доцента кафедри теорії та методики фізичної культури присвоєно у 2007 році, (атестат 12ДЦ № 018694).

Вчене звання професора кафедри теорії та методики фізичної культури присвоєно у 2019 році, (атестат АП № 001240).

Основні етапи науково-педагогічної діяльності із зазначенням посади:

10.09.1993 – 30.05.1999 – викладач кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка;

01.11.1999 – 31.10.2003 – навчання у аспірантурі Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка (з відривом від виробництва);

01.09.2003 – 31.08.2004 – старший викладач кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

01.09.2004 – 31.08.2006 – призначений на посаду доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

01.09.2006 – 31.01.2016 – доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

01.02.2016 – по теперішній час – директор Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

03.09.2016 – 31.08.2019 – доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (за сумісництвом).

2.09.2019 – 30.06.2020 р. – професор кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (за сумісництвом).

16.09.2020 р. – по теперішній час - професор кафедри теорії та методики спорту Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (за сумісництвом).

Лянной М.О. підготував 3 доктора філософії (кандидатів наук).

Має 120 публікації, з них 99 наукових та 21 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 105 праць, з них 84 наукових та 21 навчально-методичного характеру, у т.ч. 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, є автором та співавтором 5 монографій.

Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), подякою Міністерства освіти і науки України (2017 р.), нагрудним знаком «Подяка мера» (2018), грамотою Сумської обласної державної адміністрації (2016 р.)., подякою Сумської обласної ради (2015 р.), грамотою департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2004 р.).

 

6

Прокопова Людмила Іванівна – працює у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка з 1981 року на посаді викладача кафедри фізичного виховання. У 1988 році переведена на посаду старшого викладача кафедри ТМФК за конкурсом.

Базова освіта: Закінчила з відзнакою Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю фізичне виховання, присвоєно кваліфікацію вчителя фізичного виховання – 1980 р.

Напрям наукової роботи: «Динаміка формування мотивації фізкультурно- оздоровчої діяльності населення».

Наукова робота: всього 138 публікації, з них: статей – 83; у фахових виданнях – 21; методичних рекомендацій – 44; навчальних посібників – 12, з них з грифом МОНУ – 3, участь у міжнародних конференціях – 21; у Всеукраїнських – 56.

2014-2015 роки Л. І. Прокопова член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Фізичне виховання».

Нагороди: Відмінник освіти України, грамота управління освіти і науки Сумської обласної адміністрації (2009, 2010 рр.), грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 140326 від 2010 р.), нагрудний знак «Василь Сухомлинський», подяка СумДПУ імені А. С. Макаренка (2007, 2008 рр.), почесна грамота СумДПУ ім. А. С. Макаренка (2009 р.).

 krasilov andriy dmitrovich a0a4a

Красілов Андрій Дмитрович – працює в університеті з 2005 р. на посаді викладача кафедри ТМФК, з 2009 р. – старший викладач з 2012 р.

Базова освіта. Закінчив СумДПУ ім. А. С. Макаренка за спеціальністю. Фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи, туристична робота. Вчитель фізичного виховання і валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи, 2000 р.

Наукова робота. Загальна кількість наукових праць – 38. Участь у 5 міжнародних та 13 Всеукраїнських конференціях.

Нагороди. Заслужений тренер України з пауерліфтингу (2013).

  14

Рибалко Петро Федорович – працює в університеті з 2002 року, з 2013 – доцент кафедри ТМФК.

Базова освіта: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Фізичне виховання. Вчитель фізичного виховання і валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи – 2001 р.

Тема дисертації: «Система оздоровчих занять з дітьми 11-15 років в умовах літнього оздоровчого табору». Отримав ступінь канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)  (2011).

Наукова робота. Має 108 навчально-методичних праць, з них 60 у фахових виданнях. Автор 7 навчально-методичного посібників з грифом СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Підготував кандидата педагогічних наук Харченко Сергія Миколайовича, дисертація на тему: «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки» (2018).

Участь у 10 міжнародних та 18 Всеукраїнських конференціях.

Нагороди. Подяка ректора СумДПУ ім. А. С. Макаренка (2013), грамота ректора СумДПУ ім. А. С. Макаренка (2014, 2015), грамота департаменту освіти і науки України (2015).

 

 15

ІВАНІЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – працює в університеті з 2001 р. На кафедри ТМФК з 2011 р. на посаді викладача, з 2014 переведений на посаду доцента.

Базова освіта. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «вчитель фізичної культури» (1994 р.).

Тема дисертації: «Методика індивідуалізації нормування рухових навантажень молодших школярів із використанням здоров’язбережувальних технологій» 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)  2012 р.  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ТМФК.

Наукова робота:  загальна кількість наукових праць – 86. Навчально-методичних посібників – 4, наукових статей – 74, у фахових виданнях – 38, 2 з них у виданнях, що входять до бази Scopus.

Нагороди: грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2013 р.), подяка ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2014 р.), диплом II ступеня проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи СумДПУ імені А.С. Макаренка (2015 р.), грамоти директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2015, 2017 рр.).

Робоча навчальна програма "Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту"

Анкетування студентів

Навчально-методичний посібник "Моніторинг та самооцінка якості професійно-педагогічної підготовки студентів фізкультурно-спортивних спеціальностей"

Навчально-методичний посібник "Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання"

Навчально-методичній посібник "Фізична культура особистості фахівця фізичного виховання та спорту"

Приклад презентації

Методичні рекомендації "Історія фізкультурно-спортивного руху"

Тести з дисципліни "Професійна майстерність викладача фізичного виховання та спорту"

16

Лисиця Наталія Миколаївна – працює в університеті з 2004 року на кафедрі ТМФК на посаді лаборанта, з 2012 р. – старший лаборант.

Базова освіта: Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична культура».

 

16

Королевич Наталія Сергіївна – працює на кафедрі ТМФК на посаді лаборанта з 2008 року.

Базова освіта: Закінчила Сумський національний аграрний університет