НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Колектив

 DSC 8226 b7218

Зігунова Інна Сергіївна – завідувач кафедр туризму і готельно-ресторанного сервісу, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу. Працює в університеті з 2007 року.

Базова освіта. У 1989 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель географії та біології».

У 2000 році закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», кваліфікація «Економіст».

Вчене звання, науковий ступінь: У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Професійна підготовка інструкторів туристського супроводу у вищих навчальних закладах» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. Сковороди (диплом ДК № 036880 від 1 липня 2016 р.). У 2018 році присвоєне вчене звання доцента (диплом АД № 001372 від 23 жовтня 2018 р.).

Основні фахові курси: «Географія туризму», «Організація туризму», «Туристичне країнознавство», «Міжнародний туризм», «Екскурсологія».

Коло наукових інтересів: теорія та методика професійної підготовки фахівців з туризму, організація туристичного бізнесу, міжнародний туризм, активний туризм, екскурсологія. Автор навчального посібника, понад 60 наукових та науково-методичних публікацій.

Нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка, Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації.

Громадська діяльність: голова комісії з підготовки та атестації кадрів Федерації спортивного туризму Сумської області.

Основні публікації за останні 3 роки

 DSC 6897 1 b0426

Зігунов Василь Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу, заступник директора Навчально-наукового інституту фізичної культури. Працює в університеті з 2006 року.

Базова освіта. У 1985 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель географії та біології».

У 2000 році закінчив Українську академію банківської справи за спеціальністю «Банківська справа», кваліфікація «Економіст».

Вчене звання, науковий ступінь. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. Сковороди (диплом ДК № 027589 від 28 квітня 2015 р.). У 2018 році присвоєне вчене звання доцента (диплом АД № 001650 від 18 грудня 2018 р.).

Основні фахові курси: «Теорія і методика активного туризму», «Організація кластерів в індустрії туризму», «Безпека в індустрії туризму», «Туризм і туристичний похід», «Оздоровчий туризм та орієнтування».

Коло наукових інтересів: регіональний туризм, кластерізація туризму, безпека в індустрії туризму і гостинності, професійна підготовка фахівців з туризму. Автор двох навчальних посібників, понад 80 наукових та науково-методичних публікацій.

Нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка, міського голови міста Суми, Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради, Міністерства освіти і науки України.

Громадська діяльність: голова Федерації спортивного туризму Сумської області, голова комісії з підготовки та атестації кадрів Федерації спортивного туризму України.

Основні публікації за останні 3 роки

 

IMG 1922 1 1a1ce

Максименко Людмила Михайлівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри.

Базова освіта:

У 2008 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична реабілітація» і отримала кваліфікацію «Фізичний реабілітолог».

У 2010 році закінчила Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Перекваліфікація» і отримала кваліфікацію «Практичний психолог».

Вчене звання, науковий ступінь:

У березні 2019 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» на тему «Використання засобів флорболу у процесі фізичного виховання дітей 5-6 років».

Основні фахові курси: Вступ до фаху, Основи науково-дослідної роботи, Історія зарубіжної культури, Рекреаційні комплекси світу, Філософія туризму і гостинності, Етика, естетика, Психологія в індустрії туризму та ін.

Коло наукових інтересів: теорія та методика фізичного виховання різних груп населення, рекреаційний туризм, філософська антропологія.

Авторка більше 20 наукових статей та методичних розробок.

Нагороди: грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка.

 

Гордієнко Володимир Володимирович кандадат економічних наук старший викладач 4f0d7

Гордієнко Володимир Володимирович – кандидат економічних наук, старший викладач, працює в університеті з 2018 року.

Базова освіта. У 1985 р. закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Біологія та хімія», кваліфікація – «Вчитель біології та хімії». У 1999 р. закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію юриста.

Вчене звання, науковий ступінь. У 1998 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг, кредит» на тему «Організація діяльності недержавних пенсійних фондів» (диплом ДК № 2002009 від 9 грудня 1998 р.).

Основні фахові курси: «Транспортне забезпечення в туризмі», «Організація туристичного бізнесу», «Державне та регіональне управління в туризмі».

Коло наукових інтересів: організація бізнесу в індустрії туризму і гостинності, розвиток регіонального туризму, державне та правове регулювання в туризмі, міжнародний туризм. Має понад 20 наукових та науково-методичних публікацій.

Громадська діяльність: участь у методично-практичних заходах з організації туристської діяльності в ОТГ, помічник на громадських засадах народного депутата України, член Федерації спортивного туризму Сумської області.

 

Євтушенко Ярослав Васильович викладач 47d09

Євтушенко Ярослав Васильович – викладач кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу, працює в університеті з 2017 року.

Базова освіта. У 2009 році закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація – «Тренер зі спортивного туризму». У 2010 році отримав кваліфікацію «Магістр олімпійського і професійного спорту».

Основні фахові курси: «Спортивний туризм», «Організація і проведення туристських походів», «Основи топографії і спортивного орієнтування», «Підвищення туристсько-спортивної майстерності».

Коло наукових інтересів: спортивний туризм, організація туристсько-спортивних заходів, топографія та спортивне орієнтування, альпінізм, лижний і гірсько-лижний туризм, безпека в активному туризмі.

Громадська діяльність: голова комісії з комібнованого туризму Федерації спортивного туризму Сумської області, кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму, інструктор-тренер зі спортивного туризму, суддя ІІ категорії зі спортивного туризму. Організація та керівництво походів І – ІV категорій складності по території України та за її межами з різних видів спортивного туризму (пішохідного, гірського, водного, лижного, комбінованого).

Мозгова Даря Ростиславівна к. економічних наук старший викладач 99255

 Мозгова Дар’я Ростиславівна – кандидат економічних наук, старший викладач, працює в університеті з 2018 року.

Базова освіта. У 2010 році закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України, кваліфікація – бакалавр з міжнародної економіки. У 2011 році закінчила Київський Національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. У 2014 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ та здобула кваліфікацію юриста.

Вчене звання, науковий ступінь. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Науково-методичні засади оцінювання розвитку вітчизняного ринку страхування міжнародного туризму» (диплом ДК № 030621 від 29 вересня 2015 р).

Основні фахові курси: «Страхування в туризмі», «Організація готельно-ресторанного господарства», «Національні кухні народів світу».

Коло наукових інтересів: страхування в туризмі, туристична діяльність, готельне та ресторанне господарство. Має понад 30 наукових статей та методичних розробок.

Громадська діяльність: участь у наукових, методичних заходах з організації прийому, розміщення та обслуговування туристів на регіональному рівні.