НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Колектив

На кафедрі працює 8 науково-педагогічних співробітників, з них: 3 доцента, 1 кандидат наук, 2 викладачі та 2 лаборанта.

DSC 8226 b7218

Зігунова Інна Сергіївна – завідувач кафедр туризму і готельно-ресторанного сервісу, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу. Працює в університеті з 2007 року.

Базова освіта. У 1989 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель географії та біології».

У 2000 році закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», кваліфікація «Економіст».

Вчене звання, науковий ступінь: У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Професійна підготовка інструкторів туристського супроводу у вищих навчальних закладах» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. Сковороди (диплом ДК № 036880 від 1 липня 2016 р.). У 2018 році присвоєне вчене звання доцента (диплом АД № 001372 від 23 жовтня 2018 р.).

Основні фахові курси: «Географія туризму», «Організація туризму», «Туристичне країнознавство», «Міжнародний туризм», «Екскурсологія».

Коло наукових інтересів: теорія та методика професійної підготовки фахівців з туризму, організація туристичного бізнесу, міжнародний туризм, активний туризм, екскурсологія. Автор навчального посібника, понад 60 наукових та науково-методичних публікацій.

Автор навчального посібника, понад 80 наукових та науково-методичних публікацій.

Нагороди: Грамота Управління культури і туризму Обласної державної адміністрації (14.12.2009 р.); Грамота Департаменту освіти і науки обласної адміністрації (18.08.2014 р.); Грамота ВНЗ (19.10.2015 р.); Подяка ВНЗ (16.05.2016 р.); Грамота міського голови (28.09.2016 р.); Грамота ВНЗ (15.09.2017 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (11.09.2019 р.).

Громадська та туристсько-спортивна діяльність: голова комісії з підготовки та атестації туристсько-спортивних кадрів кадрів Федерації спортивного туризму Сумської області, спортивний суддя І категорії зі спортивного туризму, кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму, ІІ розряд з альпінізму, інструктор-тренер зі спортивного туризму, гірський гід.

Основні публікації за останні 3 роки

ksenofontova m 8c7fb

Ксенофонтова Марина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу. Працює в університеті з 2019 року.

Базова освіта: Закінчила Сумський державний університет (1998) за спеціальністю «Економіка підприємств», Сумський національний аграрний університет (2015) за спеціальністю «Правознавство», Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (2019) за спеціальністю «Філологія» (освітня програма «Англійська мова»).

Вчене звання, науковий ступінь: Кандидат економічних наук, спеціальність – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Тема дисертації – «Еколого-економічні проблеми стійкого розвитку екосистем в умовах інтенсивного використання земель» (рішення президії ВАК України від 13.04.2005, ДК №028481, Сумський державний університет). Доцент кафедри менеджменту в галузях АПК (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007, 12ДЦ №017706).

Основні фахові курси: «Управлінські рішення», «Менеджмент в індустрії туризму», «Інноваційні технології в індустрії туризму».

Коло наукових інтересів: правове регулювання туристичної діяльності, мотиваційний менеджмент в туризмі, управління персоналом, управлінські рішення, менеджмент туризму, стратегічний розвиток туризму, бухгалтерський облік, фінансова звітність. Автор та співавтор понад 30 наукових праць, у тому числі 1 одноосібна монографія, 3 – участь у колективній монографії та 2 навчальних посібників.

 DSC 6897 1 b0426

Зігунов Василь Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу, заступник директора Навчально-наукового інституту фізичної культури. Працює в університеті з 2006 року.

Базова освіта. У 1985 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель географії та біології».

У 2000 році закінчив Українську академію банківської справи за спеціальністю «Банківська справа», кваліфікація «Економіст».

Вчене звання, науковий ступінь. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. Сковороди (диплом ДК № 027589 від 28 квітня 2015 р.). У 2018 році присвоєне вчене звання доцента (диплом АД № 001650 від 18 грудня 2018 р.).

Основні фахові курси: «Теорія і методика активного туризму», «Організація кластерів в індустрії туризму», «Безпека в індустрії туризму», «Туризм і туристичний похід», «Оздоровчий туризм та орієнтування».

Автор понад 100 наукових публікацій, зокрема трьох навчальних посібників.

Нагороди: Грамота ВНЗ (25.09.2007 р.); Грамота Депараменту освіти і науки обласної адміністрації (08.10.2012 р.); Подяка ВНЗ (15.05.2013 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (19.09.2014 р.); Подяка ВНЗ (12.05.2015 р.); Грамота ВНЗ (08.12.2016 р.); Почесна грамота обласної ради (28.09.2017 р.); Грамота Міністерства освіти і науки України (13.11.2017 р.).

Коло наукових інтересів: регіональний туризм, кластерізація туризму, безпека в індустрії туризму і гостинності, професійна підготовка фахівців з туризму. Автор двох навчальних посібників, понад 80 наукових та науково-методичних публікацій.

Громадська та туристсько-спортивна діяльність:  голова ВП «Сумська обласна Федерація спортивного туризму» Федерації спортивного туризму України, голова комісії з підготовки та атестації кадрів спортивного туризму Федерації спортивного туризму України, член виконкому Міжнародної федерації спортивного туризму, майстер спорту зі спортивного туризму, ІІ спортивний розряд з альпінізму, інструктор-тренер зі спортивного туризму, гірський гід, спортивний суддя національної категорії.

Основні публікації за останні 3 роки

mozgova darya rostislavivna k ekonomichnih nauk starshiy vikladach 99255 b77aa

 

Мозгова Дар’я Ростиславівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу, працює в університеті з 2018 року.

Базова освіта. У 2010 році закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України, кваліфікація – бакалавр з міжнародної економіки. У 2011 році закінчила Київський Національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. У 2014 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ та здобула кваліфікацію юриста.

Вчене звання, науковий ступінь. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Науково-методичні засади оцінювання розвитку вітчизняного ринку страхування міжнародного туризму» (диплом ДК № 030621 від 29 вересня 2015 р).

Основні фахові курси: «Страхування в туризмі», «Організація готельно-ресторанного господарства», «Національні кухні народів світу».

Коло наукових інтересів: страхування в туризмі, туристична діяльність, готельне та ресторанне господарство. Має понад 30 наукових статей та методичних розробок.

Громадська діяльність: участь у наукових, методичних заходах з організації прийому, розміщення та обслуговування туристів на регіональному рівні.

IMG 1922 1 1a1ce

Максименко Людмила Михайлівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу.

Базова освіта:

У 2008 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична реабілітація» і отримала кваліфікацію «Фізичний реабілітолог».

У 2010 році закінчила Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Перекваліфікація» і отримала кваліфікацію «Практичний психолог».

Вчене звання, науковий ступінь:

У березні 2019 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» на тему «Використання засобів флорболу у процесі фізичного виховання дітей 5-6 років».

Основні фахові курси: "Вступ до фаху", "Основи науково-дослідної роботи", "Історія зарубіжної культури", "Рекреаційні комплекси світу", "Філософія туризму і гостинності", "Етика, естетика", "Психологія в індустрії туризму" та ін.

Коло наукових інтересів: теорія та методика фізичного виховання різних груп населення, рекреаційний туризм, філософська антропологія.

Авторка більше 20 наукових статей та методичних розробок.

Нагороди: грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Євтушенко Ярослав Васильович викладач 47d09

Євтушенко Ярослав Васильович – викладач кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу, працює в університеті з 2017 року.

Базова освіта. У 2009 році закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація – «Тренер зі спортивного туризму». У 2010 році отримав кваліфікацію «Магістр олімпійського і професійного спорту».

Основні фахові курси: «Спортивний туризм», «Організація і проведення туристських походів», «Основи топографії і спортивного орієнтування», «Підвищення туристсько-спортивної майстерності».

Коло наукових інтересів: спортивний туризм, організація туристсько-спортивних заходів, топографія та спортивне орієнтування, альпінізм, лижний і гірсько-лижний туризм, безпека в активному туризмі.

Нагороди: грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2019 р.).

Громадська та туристсько-спортивна діяльність: голова комісії з комбінованого туризму Федерації спортивного туризму Сумської області, кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму, інструктор-тренер зі спортивного туризму, суддя ІІ категорії зі спортивного туризму. Організація та керівництво походів І – ІV категорій складності по території України та за її межами з різних видів спортивного туризму (пішохідного, гірського, водного, лижного, комбінованого).

 IMG 9395 1 2adae

Павленко ВІкторія Сергіївна – викладач кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу.  Працює в університеті з 2019 року.

Базова освіта: У 2015 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю 242 «Туризм» і отримала кваліфікацію «Туризмознавець».

Основні фахові курси: «Організація готельно-ресторанного господарства», «Національні кухні народів світу», «Барна справа», «Організація екскурсійних послуг», «Туристичне краєзнавство», «Організація сільського туризму».

Коло наукових інтересів: підготовка фахівців у сфері туризму та гостинності, реклама в туризмі, розвиток сільського та зеленого туризму в Україні. Авторка понад 10 наукових публікацій.

Бізнес-діяльність:  менеджер з туризму в Мережі магазинів горящих путівок.

Громадська та туристсько-спортивна діяльність:  І розряд  зі спортивного туризму, участь у категорійних пішохідних, водних, велосипедних та лижних походах по території України, організатор дитячо-юнацького туризму.

noga angelina sergiyivna d7703

Нога Ангеліна Сергіївна - працює в університеті з 2019 року на кафедрі туризму і готельно-ресторанного сервісу на посаді лаборанта.

Базова освіта: здобула ступінь  бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм» у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.

Коло інтересів: екскурсійна справа, туристський бізнес, спортивний туризм. Брала участь у спортивних та рекреаційних походах по Сумщині та у гірських районах України. У туристсько-спортивному досвіді – керівництво категорійними пішохідними та водними походами по території України. Має І розряд зі спортивного туризму, інструктор спортивного туризму.

Призерка ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм», диплом ІІ ступеня.

tvardovskiy dmitriy oleksandrovich 1 5e598

Твардовський Дмитрій Олександрович - працює в університеті з 2019 року на кафедрі туризму і готельно-ресторанного сервісу на посаді лаборанта.

Коло інтересів: спортивний туризм, альпінізм, спортивне орієнтування, скелелазіння, волейбол, футбол, легка атлетика. Учасник спортивних та рекреаційних походів по території Сумської області та Карпатського регіону.

Коло інтересів: спортивний туризм, альпінізм, спортивне орієнтування, скелелазіння, волейбол, футбол, легка атлетика. Учасник спортивних та рекреаційних походів по території Сумської області та Карпатського регіону, інструктор дитячо-юнацького туризму.