Про кафедру

 ІСТОРИЧНА ДОВІДКА КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ

Підготовку майбутніх логопедів Навчально-науковий інститут фізичної культури здійснює з 1 вересня 2006 року, коли при кафедрі фізичної реабілітації було створено секцію логопедії. Наступного року її було приєднано до кафедри біологічних основ фізичної культури, у вересні 2009 року вона стала кафедрою логопедії та біологічних основ фізичної культури, а двома роками пізніше вже окрема кафедра логопедії здобула статус випускової.

Необхідність утворення окремого структурного підрозділу була обумовлена, насамперед, потребою розроблення досконалого програмно-методичного забезпечення спеціальності, якій притаманна певна специфіка, що відрізняється від специфіки підготовки фахівців інших спеціальностей галузі 0101 – «Педагогічна освіта». Один з ініціаторів створення кафедри й її незмінний керівник на всіх стадіях зміни статусу – кандидат педагогічних наук, професор Анатолій Іванович Кравченко.

Наукова робота на кафедрі логопедії у 2019-2023 рр. здійснювалась згідно з планом науково-дослідної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка і є складовою науково-дослідної кафедральної теми «Психолого-педагогічні засади корекції розвитку осіб з особливими освітніми потребами» Державний реєстраційний номер: 0118U100353.

У 2023 році на кафедрі логопедії затверджена нова науково-дослідна тема: «Створення корекційно-розвивального середовища для осіб з особливими потребами». Державний реєстраційний номер: 0123U100660. Термін виконання: 01.2023 – 12.2027 рр. Мета роботи: організувати змістовно-методичне забезпечення та психолого-педагогічні умови оптимізації корекційно-розвивального середовища для осіб з освітніми потребами.

Викладачі кафедри логопедії беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних і міських науково-практичних конференціях, семінарах і симпозіумах біологічного, педагогічного, психологічного та корекційного напрямів. До наукової роботи залучається найбільш обдарована студентська молодь, а результати досліджень студентів-науковців знаходять своє відображення в курсових і кваліфікаційних роботах, у наукових публікаціях і виступах. Спільно зі студентами викладачі кафедри опублікували понад 180 наукових статей.

2009 року кафедра виступила ініціатором проведення на базі СумДПУ імені А.С. Макаренка І міського науково-практичного семінару «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації» для науковців, аспірантів, студентів і фахівців-практиків корекційно-оздоровчої та логопедичної галузі. Згодом цей науковий захід набув статусу першої обласної науково-практичної конференції, наразі щорічно відбувається у форматі всеукраїнської заочної конференції з міжнародною участю.

Кафедра логопедії плідно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України, а також постійно шукає шляхи міжнародного співробітництва. Викладачами підтримуються тісні зв’язки із загальноосвітніми та спеціальними закладами освіти, що дає можливість підвищувати кваліфікацію майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти, обмінюватися науково-методичним і практичним досвідом та розширювати науково-методичну бази кафедри.

Для забезпечення навчального процесу використовується спеціалізована навчальна, корекційно-реабілітаційна та фізкультурно-оздоровча база, яка охоплює Науково-практичний центр кафедри логопедії, спеціалізовані аудиторії, залу лікувальної фізичної культури, тренажерну залу, кабінети рефлексо- і гірудотерапії, анатомії, фізіології, спортивної медицини, туризму, навчально-методичний кабінет зі спеціалізованим бібліотечним фондом, комп’ютерну кімнату, зимовий сад із живим куточком тощо.

При кафедрі створено науково-дослідну лабораторію з логопедії та Науково-практичний центр кафедри логопедії, функціонують наукові гуртки: «Еврика» та «Психологія спілкування майбутніх фахівців логопедів / спеціальних психологів». Мета діяльності наукових гуртків та Науково-практичного центру полягає у формуванні в студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвиток дослідницького мислення, творчої активності. Кафедра співпрацює із Центром СКІФ, на базі якого відбуваються заняття з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку.

Студенти-логопеди активно залучаються до участі у наукових, виховних, культурно-мистецьких, благодійних та інших заходах університету.

За 15 років підготовки фахівців логопедів у Сумській області Навчально-науковий інститут фізичної культури СумДПУ імені А.С. Макаренка має вагомі наукові, методичні, навчально-виховні та матеріально-технічні здобутки, покликані забезпечувати підготовку кваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця, здатного виконувати свою професійну діяльність відповідно до суспільних запитів, що постійно змінюються та зростають.

 272015395 4939819249412136 710879043544471658 n 1 f2000

1 906e3

2 e8dd1

Наша адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська 87, ауд. №411 (IV навчальний корпус, 4-й поверх).
Тел. 0505625687 – А. І. Кравченко.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми у соцмережах: https://www.facebook.com/groups/320268681775095/