Студентська наука

Під керівництвом викладачів кафедри логопедії студенти спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія) беруть участь у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських наукових конференціях та олімпіадах, а також всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 

IMG 7adc7a8a7c5a022782288b058c5a16f2 V 73705 IMG 97d8ef3b80a815240fb94c7bde96b35f V 208a4

 

Під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого викладача Зелінської-Любченко К. О. магістрантка спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) Гребіник Ганна посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Спеціальна освіта (за нозологіями)», який відбувся 27 березня 2018 року на базі НПУ імені М. П. Драгоманова. Тема роботи: «Особливості мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку міської та сільської місцевості».

1 5 39e54

Під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого викладача Ласточкіної О. В. студентка 4 курсу Бошкова Світлана (спеціальність Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) виборола ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу методичних робіт, який відбувся 14 червня 2018 року.

2 2 8c1bd

Магістрантка спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) Підлужна Тетяна 18 – 19 квітня 2019 року брала участь у ІІ етапі XV Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (за нозологіями), що проходила на базі СумДПУ імені А. С. Макаренка. До конкурсних завдань олімпіади входили: в перший день – виконання тестових завдань, з якими студентка впоралася на високому рівні; в другий день – захист наукової роботи. До захисту було подано наукову роботу зі спеціальної психології «Психокорекційна робота з подолання неадекватної самооцінки у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами арт-терапії», виконану під керівництвом к.психол.н., ст.викладача Харченко Тамари Григорівни.

Студентку Підлужну Т. О. було нагороджено дипломом ІІІ ступеня та грамотою ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка, професорсько-викладацький склад кафедри логопедії було відзначено подякою за вагомий внесок у студентську наукову роботу і підготовку майбутніх фахівців.

У дослідженні Підлужної Т. О. висвітлено особливості психокорекційної роботи з неадекватною самооцінкою  старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Складна, теоретично обґрунтована, впроваджена в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 2 «Ясочка» м. Суми у групах компенсувального типу експериментальна психокорекційна програма з подолання неадекватної самооцінки у старших дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами зображувальної терапії «Кольоровий Я-образ» засвідчила свою ефективність. Порівняльний аналіз показників за результатами другого констатувального експерименту підтвердив, що процес формування адекватної самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня експериментальної групи пришвидшився на відміну від дітей з контрольної групи (ДНЗ №39 «Теремок» м. Суми).

Запропонована експериментальна психокорекційна програма «Кольоровий Я-образ» може бути рекомендована для використання практичними психологами в освітньому процесі з дітьми означеної категорії для подолання у них неадекватної самооцінки, формування впевненості в собі та позитивного сприйняття себе, оточуючих людей, рішучості, відповідальності; розкриття творчих здібностей; підвищення рівня актуального інтелектуального розвитку, соціальної адаптації.

Під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого викладача Ласточкіної О. В. магістрантка спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) Бошкова Світлана виборола І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу методичних робіт, який відбувся 14 червня 2019 року на базі Бердянського державного педагогічного університету.
       У її науковій роботі висвітлено класичну систему логопедичного супроводу батьків дітей із порушеннями мовлення, яку було вдосконалено та збагачено авторськими майстер-класами, тренінгами, оформленням домашньої бібліотечки та використанням хмароорієнтованих технологій. Як таку було запропоновано авторський блог «У розмові», що позиціонується як освітній ресурс для батьків, які дбають про розвиток власних дітей, що дозволяє реалізувати технічну, часову доступність і зручність. У блозі, паралельно із заходами у реальному часі, висвітлювалися ключові моменти зустрічей з батьками, поради та рекомендації для них, що були обов’язковими до виконання. Цей блог було створено на платформі WIX.

Запропонована експериментальна методика логопедичного супроводу сімей, що виховують дітей з порушеннями мовлення, є дієвою, що підтверджено результатами другого констатувального експерименту, а тому може бути рекомендована для використання у освітньому процесі з дітьми зазначеної категорії, зокрема для батьків, логопедів, вихователів-дефектологів та інших фахівців.

Магістрантку Світлану Бошкову та її наукового керівника, к.пед.н., ст. викладача кафедри логопедії Ласточкіну О. В. було нагороджено відповідно дипломом І ступеня та подякою ВГО «УАКП».

3 2 6158e

4 1 7d680

Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Мороз Л. В. студентка 4 курсу Полуюфта Катерина (спеціальність 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) посіла І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу методичних робіт, який відбувся 18 травня 2021 року на базі НПУ імені    М. П. Драгоманова. Тема роботи: «Застосування точкового масажу при подолання заїкання у дітей підліткового віку».

5 1 34d0e

6 78944

7 b5622

25 травня 2021 року відбулася V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії», за результатами якої студенти були нагороджені почесними грамотами ректора. Розподіл місць:

Шевченко Анна – студентка IV курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка – І місце.

Яремчук Ірина – студентка IV курсу спеціальності «Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія. Здоров’я людини) ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – І місце.

Пітра Каталіна – студентка IV курсу спеціальності «Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія. Здоров’я людини) ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – І місце.

Жданович Ірина – студентка IV курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка – ІІ місце.

Овсієнко Тетяна – студентка IV  курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка – ІІ місце.

Шульга Ольга – студентка III курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка – ІІ місце.

Адамова Анна – студентка IV курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка – ІІІ місце.

Харченко Анна – студентка IV курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка – ІІІ місце.

Кузнєцова Єлизавета – студентка ІІІ курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка – ІІІ місце.

Капран Дар’я – студентка І курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка – ІІІ місце.

8 36296

9 4dc7a

10 38779

Викладацький склад кафедри активно долучається до керівництва науково-дослідною роботою найбільш обдарованої студентської молоді, яка бере участь у семінарах і методичних об’єднаннях логопедів міста й області. Результати досліджень висвітлються в студентських курсових і кваліфікаційних роботах, а також у наукових публікаціях і виступах.

Упродовж 2017-2022 рр. спільно зі студентами викладачі кафедри опублікували понад 100 наукових статей, студентами було захищено 17 бакалаврських та 107 магістерських кваліфікаційних робіт.

11 e5c41

12 9734a

13 510c5

Лауреатом І туру конкурсу студентських наукових робіт 2021-2022 н.р. стала магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) Катерина Полуюфта. Робота під назвою «Життєва енергія» (науковий керівник – доц. Мороз Л.В.) подана для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який відбудеться у Миколаївському національному університеті імені В. Сухомлинського (резуль-тати роботи опубліковано в матеріалах  V Всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції (25 травня 2021 р., м. Суми).

14 poluyufta 2022 1effa

Лауреатом І туру конкурсу студентських наукових робіт 2021-2022 н.р. стала магістрантка спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) Лоза Анастасія. Робота на тему «Використання рухливої гри у корекційному процесі з подолання порушень мовлення в дітей дошкільного віку» (науковий керівник – доц. Стахова Л.Л.) подана для участі у Всеукраїнському творчому конкурсі для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація», який проходитиме у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка (результати роботи впроваджено в Науково-практичному центрі кафедри логопедії; закладі дошкільної освіти № 12 «Олімпійський» м. Суми, Сумської міської ради; Центрі розвитку дитини «Вершина мови» м. Суми).

15 loza 2022 e50dd

16 podyaka stahova l page 0001 5295d

17 sertifikat loza 1 page 0001 0af78

28 жовтня 2022 року викладачі кафедри логопедії та здобувачі другого (магістерського) рівня освітньої програми Спеціальна освіта (Логопедія) взяли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «ОСВІТА ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ ПРОБЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВИ». Зокрема долучилися до ПЛАТФОРМИ 1: Актуальні проблеми розвитку освіти ХХІ століття в Україні і світі.
Дякуємо організаторам за можливість отримати позитивний досвід та збагатитися надважливою сучасною інформацією щодо реформування та перспектив розвитку освіти України та світу.
IMG 8d7897b035097ca91ebde573e716c4ae V 3f2ca
IMG 1371e2d41f0ce278e0d4edf5d85dde1e V 7de95
IMG b2131739ca8f08925e1b0e512e36f55d V 07518
Screenshot 2022 10 28 09 47 50 231 uszoomvideomeet a5d44
Screenshot 2022 10 28 09 48 21 979 uszoomvideomeet 6787e

VІII ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

29 травня 2024 року на базі кафедри логопедії ННІ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відбудеться VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ».

Початок реєстрації учасників о 9:00!

Посилання на конференцію: https://meet.google.com/wny-onhw-div

З нетерпінням чекаємо на зустріч!