Моніторинг якості освіти


Гармонійне існування людського соціуму можливе лише за умови дотримання кожним його учасником етично-моральних та законодавчих принципів та норм. Аналогічно й для сфери освіти є принципи та законодавчі правила, що визначають академічну доброчесність.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ є керівною для учасників освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності  з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (закон України про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Тож для забезпечення академічної доброчесності під час реалізації освітнього процесу для магістрантів першого року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 13 жовтня 2022 року Ласточкіна Олена Володимирівна провела кураторську годину на однойменну тему.

Учасниками дискусії було обговорене питання змісту та принципів академічної доброчесності, а також структурно-процесуального моніторингу щодо забезпечення академічної доброчесності освітнього процесу в СумДПУ імені А.С.Макаренка.

1 2 1 54d91

2 1 1 088dc

3 2 1 a32b9

4 1 f54c9

5 1 73ad2

Захід «Академічна доброчесність дослідника» проведено для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія). Захід провела Мороз Л.В. - к.п.н., доцент кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Особливу увагу було звернено на дотримання академічної доброчесності здобувачами при виконанні кваліфікаційних робіт. Проаналізовано можливі помилки та шляхи їх уникнення, особливості і порядок проведення процедури перевірки на антиплагіат та інформативність звіту про перевірку. Обговорено питання представлення кваліфікаційної роботи до перед захисту.

Отже, побажаємо здобувачам та керівникам їхніх кваліфікаційних робіт успіхів!

FB IMG 1665682873094 9976e
FB IMG 1665682876432 77036