Колектив

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ ЛОГОПЕДІЇ

kravchenko a c5092

Кравченко Анатолій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, голова Сумського обласного осередку ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». Працює в університеті з 1983 року.

Базова освіта: 

Сумське медичне училище, фельдшер – 1979 р.;

Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, ОКР – спеціаліст, 1988 р.;

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОКР – магістр, 2016 р., диплом з відзнакою, кваліфікація – логопед, викладач корекційної освіти;

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОКР – спеціаліст – 2017 р., (диплом з відзнакою), кваліфікація – фізичний реабілітолог. Звання професора (2015 р.).

Нагороди: 

Грамота МОН України (2005 р.).

Знак «Відмінник освіти України» (2008 р.).

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2014 р.).

Нагрудний знак Національної Академії педагогічних наук України «К. Д. Ушинський» (2017 р.).

Почесна відзнака Сумської міської ради «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня (2019 р.).

Почесне звання «Почесний професор» (2019 р.).

Тема кандидатської дисертації: «Корекція заїкання дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації». Захист відбувся в Інституті спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України, м. Київ (2004 р.).

Основні фахові курси: вступ до спеціальності, основи медичних знань, актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи, фізична реабілітація та логопедична гімнастика, нетрадиційні засоби відновлення у ФКіС, логопедія, історія логопедії, спецметодика фізичного виховання.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія, краєзнавство.

Загальна кількість публікацій: 225, із них понад 75 фахових статей, 1 підручник та 6 посібників із грифом МОН, 2 колективні монографії. Упродовж 2017-2021 років підготовлено та видано понад 50 публікацій, основні з них:

 1. КравченкоА.І. Характеристика підготовчо-тренувально-корекційного етапу роботи центру «СКІФ» СумДПУ імені А. С. Макаренка. Педагогічні науки: теорія історія, інноваційні технології. № 1 / 65. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. С. 241–250.
 2. Кравченко А. Охорона здоров’я в Російській імперії, Сумському повіті і с. Старому. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; редкол. : А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова [та ін.]. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. № 3 (77). С. 121–131.
 3. Кравченко А. Загальна характеристика народної освіти в Сумському повіті та будівництво і відкриття училища першого розряду в селі Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва (1886–1888 роки). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. № 1 (75). С. 46–54.
 4. Кравченко А., Кравченко І. Народна освіта в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва, Сумському повіті та Слобідській Україні у складі царської Росії в XVI – XX ст. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; редкол. : А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018.
 5. Кравченко А. І. Особливості шкільництва на теренах Сумського повіту впродовж 1894-1895 навчального року. Педагогічні науки : теорія історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ іменіА.С. Макаренка, 2019. С. 296-307.
 6. Кравченко А. І., Булашенко Т. Л. Логопедична робота з дорослими. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. Суми : ФОП Цьома С. П., 15 лютого 2019. С. 76-79.
 7. Кравченко А. І. Заселення Слобідської України і розвиток народної освіти в Сумському повіті та Старому селі. Педагогічні науки : теорія історія, інноваційні технології. Суми: СумДПУ іменіА.С. Макаренка, 2019.
 8. Кравченко А. І. Дихальна гімнастика у воді як корекційний засіб заїкання. Логофест2020 : матеріали логопедичного фестивалю (29 січня 2020 року, м. Суми), С. 25-28. ­
 9. Зелінська-Любченко К., Стахова Л., Кравченко А., Мороз Л. Корекція звуковимови у студентів спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія). International periodic scientific journal. Modern scientific researches, 2020, 14. (Minsk, Belarus).
 10. Novakivska, Lyudmyla. CREATIVE COMPETENCE IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF A DAY-TO-DAY TEACHERNovakivska Lyudmyla;  Bialyk Oksana;  Zadorozhna Olena;  Nypadymka Alla;  Kashubiak, Iryna;  Kravchenko Anatoly// Laplage Em Revista in September, 2021,  Volume7, Issue3, Page 64-70.

ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ МЕТОДИК

moroz l 2763d

Мороз Людмила Василівнакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Голова навчально-методичної комісії ННІФК. Член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». Працює в університеті з 2001 року.

Базова освіта:

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2001 рік, ОКР спеціаліст (диплом з відзнакою), кваліфікація: вчитель фізичного виховання і валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2013 рік, ОКР спеціаліст, кваліфікація: біолог. Вчитель біології.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2018 рік, ОКР магістр (диплом з відзнакою), кваліфікація: логопед. Викладач спеціальної педагогіки. Вчитель-логопед. Спеціальний психолог дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Науковий ступінь, вчене звання:

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка. Тема дисертації: «Розвиток рухової активності в учнів з дитячим церебральним паралічем засобами нетрадиційних технологій навчання» (2007 р.).

Доцент кафедри логопедії та біологічних основ фізичної культури (2011 р.).

Нагороди:

Грамота управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009 р.).

Грамоти департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2015, 2019 рр.).

Грамота Національної академії педагогічних наук України (2018 р.).

Основні фахові курси: анатомія, фізіологія, патологія з основами генетики; мовленнєва і сенсорні системи та їх порушення; неврологічні основи логопедії; спецметодика «Я і Україна»; психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи.

Коло наукових інтересів: природничонаукова підготовка спеціальних педагогів, логопедія, нейропсихологія, професійна освіта.

Публікації: 103 публікації, з них 26 фахових статей, 12 навчально-методичних посібників (2 з грифом МОН у співавторстві), 2 колективні монографії.

Упродовж 2017-2021 років опубліковано понад 40 праць, основні з них:

 1. МорозЛ.В. Застосування засобів рефлексотерапії у корекційно-логопедичній роботі при стертій дизартрії. Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти», Кам’янець-Подільский, 2017 р.
 2. Мороз Л. В. Opганiзацiйнo-змiстoвний аспект пpoфесiйнoї дiяльнoстi асистента вчителя закладу загальнoї сеpедньoї oсвiти з iнклюзивнoю фopмoю навчання. Молодий вчений. 2018. № 11.
 3. Стахова Л. Л., Мороз Л. Л., Кравченко І. В. Методичне об’єднання у системі неперервної освіти учителя-логопеда закладу дошкільної освіти. Інноваційна педагогіка. Одесса, 2019. Том 1, Вип. 17. С. 13-17.
 4. Мороз Л., Стахова Л., Кравченко І. Логопедичний супровід як складова комплексного супроводу дітей із порушенням психофізичного розвитку. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології, 2019.
 5. Мороз Л. В., Рудих А. Б. Супровід розвитку усного мовлення в дітей передшкільного віку зі зниженим слухом в умовах сімейного виховання : збірник наукових праць. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 2019, Вип. 13. С. 176-186.
 6. Мороз Л., Колибіна Л. Особливості впровадження інклюзивної форми навчання у сільській місцевості. Humanitarium. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.); Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2018. Том. 43, Вип. 2. Педагогіка. С. 102-112.
 7. Мороз Л. В., Стахова Л. Л., Кравченко І. В. Логопедичний супровід як складова комплексного супроводу дітей із порушенням психофізичного розвитку. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. № 8 (92). 2019. С 401-411.
 8. Кравченко І. В., Мороз Л. В., Стахова Л. Л. Логоритміка в системі нейропсихологічної реабілітації після інсульту. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип.16, т. I / за ред. М. К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О. В., 2020. С. 133-141.
 9. Зелінська-Любченко К., Стахова Л., Кравченко А., Мороз Л. Корекція звуковимови у студентів спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія). International periodic scientific journal. Modern scientific researches, 2020, 14. (Minsk, Belarus).
 10. Зелінська-Любченко К., Мороз Л. Особливості практичної підготовки студентів-логопедів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в медичних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 11. Стахова Л., Мороз Л. Застосування елементів сенсорної інтеграції в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку. Acta Paedagogiсa Volynienses. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. № 4. С. 151-156.
 12. Liudmyla Moroz, Tetiana Shabelnyk, Kateryna Zelinska-Liubchenko, Volodymyr Varakuta, Olena Push, Lesia Vysochan, Nataliia Blahun. Modernization of Education in the Context of Informatization and Automation. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 21.  № 4  pp. 41-46.

8 3 00b2a

Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Працює в університеті з 2008 року. З 2021 року займає посаду заступника директора з виховної роботи Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Базова освіта:

СумДПУ імені А. С. Макаренка: «Дефектологія. Корекційна педагогіка. Соціальна реабілітація»; ОКР бакалавр; кваліфікація вчителя загальноосвітньої (корекційної) школи, педагога соціально-реабілітаційних закладів для осіб з особливостями інтелектуального розвитку. Диплом з відзнакою (2008 р).

СумДПУ імені А. С. Макаренка: «Управління навчальним закладом»; ОКР магістр; кваліфікація керівника підприємства, установи та організації (у галузі освіти та виробничого навчання). Диплом з відзнакою (2009 р).

СумДПУ імені А. С. Макаренка «Корекційна освіта. Логопедія». Кваліфікація логопеда, викладача корекційної педагогіки. ОКР магістр. Диплом з відзнакою (2014 р).

СумДПУ імені А. С. Макаренка: «Фізична реабілітація»; ОКР спеціаліст; кваліфікація фізичного реабілітолога. Диплом з відзнакою (2018 р).

Отримання вченого звання доцента – 2021 р.

Нагороди:

 1. Грамоти ректора університету (2011, 2015 рр).
 2. Грамота Управління освіти (від 05.05.2014 р. № 76 к/з).
 3. Грамоти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (№ 282-к/з від 27.11.2014 р. та № 183-к/з від 01.10.2015 р.).
 4. Подяка Національної академії педагогічних наук України (2018 р.).

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами арттерапії». Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М.П. Драгоманова. Катерині Олександрівні було присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Корекційна педагогіка» (рішення Атестаційної колегії від 26.02.2015 року, диплом ДК № 027010).

Основні фахові курси: спеціальна методика розвитку мовлення, логопедичний практикум, методи відбору дітей в спеціальні логопедичні заклади, основи арттерапії, логопедія, історія логопедії, клініка інтелектуальних порушень, логопедія з методикою викладання, основи інклюзивної освіти, методи відбору дітей в спеціальні логопедичні заклади, інноваційні технології в логопедії.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія, арттерапія.

Загальна кількість публікацій: 78, із них понад 20 фахових статей, 2 посібники із грифом МОН, 2 колективні монографії. Упродовж 2017 по 2021 років опубліковано понад 40 публікацій, основні з них:

 1. Зелінська-Любченко К. О. Роль електроенцефалографічних досліджень у діагностиці алалії. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип. 8 / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Камʼянець-Подільський : ПП Медобори – 2006, 2017.
 2. Зелінська-Любченко К. О. Аналіз сучасних досліджень патогенезу алалії. Науковий часопис НПУ іменіМ.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.    С 22 – 26.
 3. Зелінська-Любченко К. О. Корекційно-логопедична робота з розвитку мовлення в дітей дошкільного віку із моторною алалією. Науково-методичний журнал. Логопедія НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. № 10. С. 8–14.
 4. Зелінська-Любченко К. О. Генетична обумовленість моторної алалії досвід. International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedegogics» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing»103-106.
 5. Зелінська-Любченко К. О.Теоретичні засади формування експресивного мовлення у безмовленнєвих дітей. Науковий часописНПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи – Випуск 60 – Том 1. : збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 370 – 374.
 6. Зелінська-Любченко К., Мороз Л. Особливості практичної підготовки студентів-логопедів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в медичних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2021.
 7. Зелінська-Любченко К., Крикуненко Ю. Організація інклюзивної освіти в Україні. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Суми.СумДПУ імені А. С. Макаренка.2021.
 8. Liudmyla Moroz, Tetiana Shabelnyk, Kateryna Zelinska-Liubchenko, Volodymyr Varakuta, Olena Push, Lesia Vysochan, Nataliia Blahun. Modernization of Education in the Context of Informatization and Automation. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 21  No. 4  pp. 41-46, 2021.
 9. Зелінська-Любченко К. О., Кравченко А. І., Кравченко І. В. «Спеціальна освіта (логопедія)» – напрямок навчання в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. The IX International Science Conference « Innovative technologies in science and education», March 04 – 06, 2021, Jerusalem, Israel. Р. 185 – 189.
 10. Зелінська-Любченко К. О., Стахова Л. Л. Особливості корекційної роботи в умовах науково-практичного центру кафедри логопедії. EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy. 12-14 September 2021. Р. 127-133.

stahova l a5a7d

Стахова Лариса Львівна –  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії, завідувач науково-практичного центру кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені  А. С. Макаренка, учитель-логопед вищої категорії, учитель-методист.

Нагороди:

Стахова Лариса Львівна має такі нагороди:

1) грамота Управління освіти і науки Сумської міської ради (2009 р.);

2) грамоти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009, 2019 рр.);

3) грамоти міського голови (2009, 2015 рр.);

4) відзначена правом занесення на алею слави освітян м. Суми (2011 р.).

Тема кандидатської дисертації: «Проектування методичної системи розвитку професійної компетентності учителя-логопеда дошкільного навчального закладу в умовах професійного середовища». Захист відбувся в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова; присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Корекційна педагогіка» (2012 р.).

Отримання вченого звання доцента – 2022 р.

Основні фахові курси: логопедія, спецметодика розвитку мовлення, логопедичний практикум, логопедичні технології, професійна компетентність логопеда.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, організація корекційної допомоги, методики та технології корекції і розвитку мовлення дітей.

Загальна кількість публікацій: приблизно 90, з них 5 посібників з грифом МОН,  2 колективні монографії. У 2021 році отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру та патент на корисну модель «Стіл для логопедичних занять». Упродовж 2017–2021 рр. підготовлено та видано понад 52 публікації, основні з них:

 1. Стахова Л., Пелішенко Г. Ліпимо, малюємо, ще й мовлення тренуємо. Палітра педагога. №1. С. 19-22.
 2. Стахова Л. Л. Розвиток професійної компетентності учителя-логопеда закладу дошкільної освіти як умова ефективної організації корекційно-розвивального процесу. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць. Вип. 10 / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2017. С. 341-351.
 3. Стахова Л. Л. Взаємодія учителя-логопеда закладу дошкільної освіти з сім’єю дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку як вагомий засіб досягнення корекційної мети. Педагогічні науки. Випуск LXXIX. Том 2. Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 219–222.
 4. Стахова Л. Л. Бінарне заняття як одна з форм підвищення ефективності корекційно-розвивального процесу в закладах дошкільної освіти. Логопедія : наук.-метод. журн. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Київ : [б. в.]. 2017. № 11. С. 49–53.
 5. Стахова Л. Л. Рухлива гра як засіб корекції порушень мовлення на логопедичних заняттях. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2018, серія 5, випуск 61: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. Пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 285-288.
 6. Стахова Л. Л. Особливості корекційно-розвивального навчання і виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedegogics» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» p.123-126.
 7. Стахова Л. Л., Мороз Л. В., Кравченко І. В. Методичне об’єднання у системі неперервної освіти учителя-логопеда закладу дошкільної освіти. Інноваційна педагогіка. Одесса, 2019. Том 1, Вип. 17. С. 13-17.
 8. Стахова Л. Л. Розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей з порушеннями мовлення засобами музики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, випуск 73, том 2. 2020, С. 82-88.
 9. Кравченко І. В., Мороз Л. В., Стахова Л. Л. Логоритміка в системі нейропсихологічної реабілітації після інсульту. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип.16, т. I / за ред. М. К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О. В., 2020. С. 133-142.
 10. Зелінська-Любченко К., Стахова Л., Кравченко А., Мороз Л. Корекція звуковимови у студентів спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія). International periodic scientific journal. Modern scientific researches, 2020. (Minsk, Belarus).
 11. Лариса Стахова, Ірина Кравцова. Формування фразового мовлення в дітей, які не розмовляють. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021,. Вип 42, том 2. С. 222-227.
 12. Стахова Л., Мороз Л. Застосування елементів сенсорної інтеграції в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку. Acta Paedagogiсa Volynienses. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. № 4. С. 151-156.
 13. Зелінська-Любченко К. О., Стахова Л. Л. Особливості корекційної роботи в умовах науково-практичного центру кафедри логопедії. EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference Rome, Italy 12-14 September Р. 127-133.
 14. Borbych, N., Stakhova L., Denisenko, N., Pustovalov, S., Marchuk, S., & Kovalchuk, I. Avaliação da eficácia da formação de professores por correspondência. Assessment of the effectiveness of correspondence teacher education. Laplage Em Revista7 (Extra-B). 2021. P. 511-520.

lastochkina 14a03

Ласточкіна Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії, член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», член комісії з якості оцінювання  Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Працює в університеті з 2003 року.

Базова освіта: 

Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація «Вчитель фізики, математики, астрономії та безпеки життєдіяльності» (1999 р.);

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ПДО, кваліфікація «Вчитель загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи. Логопед» (2007 р.);

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка (2014 р).

Підвищення кваліфікації:

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, «Культура наукової української мови» (2018 р.);

Сумський державний університет, «Іноземна (англійська) мова» на рівні В2 (2018 р.);

Вища технічна школа, м. Катовіце, Республіка Польща, дистанційне науково-педагогічне стажування «Освіта та індивідуалізація в закладах освіти» (2020 р.).

Підвищення кваліфікації за програмою "STEM та STEAM" Науково-практичні тенденції цифровізації в умовах євроінтеграції (2024 р.)

Грамоти та подяки: 

Грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2012 р.);

Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2014 р.);

Грамота Голови Сумської обласної державної адміністрації (2014 р.);

Подяки ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2015, 2019 рр.);

Грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (2015 р.);

Подяка ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» (2018 р.);

Подяка Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація корекційних педагогів» (2019 р.);

Подяка Сумської обласної ради (2019 р.).

Тема кандидатської дисертації: «Пізнавальні завдання як засіб підготовки дітей із тяжкими порушеннями мовлення до навчання в школі». (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) (2014 р.).

Основні фахові курси: спеціальна педагогіка з історією логопедії, основи наукових досліджень, спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень та спеціальна методика математики з основами математики, інформаційно-комунікаційні технології та технічні засоби корекційного навчання, логопедичний масаж, нормативно-документальне забезпечення логопедичної роботи, методологія та методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень.

Коло наукових інтересів: спеціальна й інклюзивна освіта, логопедичний супровід осіб із особливими освітніми потребами, інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі осіб із особливими освітніми потребами, методологія та методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень.

Загальна кількість публікацій: 98 видань, із них більше 20 статей у фахових виданнях України, 1 стаття у журналі, що індексується наукометричною базою Web of Science, інші статті зі співавторами у педагогічних і філософських збірниках України, Білорусії та Польщі; 6 розділів у колективних монографіях, з яких 2 надруковано за кордоном; 7 навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій для студентів напряму підготовки 016 Спеціальна освіта.

Упродовж 2017-2022 років підготовлено та видано понад 60 публікацій, основні з них:

 1. Ласточкіна О. В. Використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності логопеда. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць вип. 12 / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2018.
 2. Лянна О. В., Литвиненко В. А., Ласточкіна О. В. Організація відновлювально-логопедичної роботи при афазії у осіб післяінсультного стану в ланці взаємодії «Логопед – сім’я». Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць вип. 13 / за ред. В.М.Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019.
 3. Ласточкіна О. В. Сучасні програмові розробки, що використовуються на різних етапах логопедичного впливу. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогічні науки», № 2 (18). Дніпро, 2019.
 4. Ласточкіна О. В., Лянна О. В., Литвиненко В. А. Сучасні напрями роботи з сім’єю, що виховує дитину з порушеннями мовлення. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв. Педагогічні науки, 2019, № 3 (66). С. 144-149.
 5. Ласточкіна О., Литвиненко В., Бугаєнко Т. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх логопедів. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, вип. 32. 2020, С. 146-151.
 6. Шевцов А. Г., Ласточкіна О. В., Никоненко Н. В. Підготовка вчителів спеціальної освіти в Україні та за кордоном в умовах екстренного запровадження дистанційного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, т. 73, № 3. 2020, С. 240-261.
 7. Ласточкіна О., Греченко Є. Профілактика дисграфії засобами настільних шашкових та інтерактивних ігор на SMART-дошці. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, вип. 36. С. 214-220.
 8. Ласточкіна О. Логопедичний супровід молодших школярів із порушеннями зору. Інноваційна педагогіка : вип. 34. С. 138-141, 2021.
 9. Lastochkina О. The role of information and technology in the development of education in the post-Coronavirus world. Contemporary technologies in the educational process. Edited by Magdalena Wierzbik-Strońska, Galyna Buchkivska Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 40. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. С. 91-96.
 10. Кравченко А. І., Мороз Л. В., Стахова Л. Л., Ласточкіна О. В.,
  Зелінська-Любченко К. О., Кравченко І. В. Логопедично-реабілітаційний супровід дітей із порушеннями психофізичного розвитку : монографія. Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. 288 с.

harchenko t 50e1c

Харченко Тамара Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Спеціальний психолог науково-практичного центру кафедри логопедії. Член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». Працює в університеті з 1994 року.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2001 рік, ОКР спеціаліст, кваліфікація: вчитель історії; 2003 рік,  ОКР спеціаліст, кваліфікація: вчитель історії. Практичний психолог в закладах освіти.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут корекційної педагогіки та спеціальної психології, 2009 рік, денна аспірантура за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія.

Науковий ступінь, вчене звання:

Кандидат психологічних наук, спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія. Тема дисертації: «Психологічний супровід процесу ресоціалізації засуджених з вадами психічного розвитку» (2016 р.).

Нагороди:

Грамоти ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2012, 2013 рр.);

Подяки Управління пенітенціарної служби України в Сумській області (2007 – 2015 рр.);

Грамота міського голови м. Суми (2014 р.);

Грамота Управління пенітенціарної служби України в Сумській області (2015 р.);

Подяки ректора СумДПУ імені А.С.Макаренка (2016, 2018, 2019 рр.);

Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2016 р.);

Грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (2016 р.);

Подяка Північно-Східного управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України (2018 р.);

Подяка Національної академії педагогічних наук України (2019 р.).

Основні фахові курси: спеціальна психологія, загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, психолінгвістика, дитяча нейропсихологія, психолого-педагогічний супровід осіб із особливими освітніми потребами, психодіагностика та психокорекція осіб із порушеннями мовлення, психопатологія, соціально-правове забезпечення інвалідів, школознавство.

Коло наукових інтересів: психологічний супровід осіб із особливими потребами.

Публікації: 40 публікацій, зокрема 1 у виданні, що індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, та 1 – у Web of Science, 10 – у фахових виданнях, 28 – в інших наукових виданнях України.

Упродовж 2017 – 2021 років опубліковано понад 14 праць, основні з них:

 1. Харченко Т. Г., Демченко О. Л. Особливості ігрової діяльності у дітей з загальним недорозвиненням мовлення: погляди науковців. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VIІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (15 лютого 2018 року, м. Суми). Суми : ФОП Цьома С. П., C. 175-178.
 2. Харченко Т. Г. Дослідження особливостей самоконтролю та саморегуляції старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (15 лютого 2019 року, м. Суми). Суми : ФОП ЦьомаС. П., 2019. 196 с., С. 180 – 185.
 3. Коваленко С. О., Артеменко Б. О., Харченко Т. Г. Вікові особливості формування просторово-часової орієнтації у осіб з різним рівнем фізичної активності. Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». № 2. 2019. С. 30–36.
 4. Чистовська Ю. Ю., Харченко Т. Г., Жураківський І. О. Особливості виникнення і перебігу тривожних розладів та їх психотерапія. Теорія і практика сучасної психології. № 6, Т. 1. 2019, С. 117–120.
 5. Ivanii Olena, Ivanii Ihor, Kharchenko Tamara. Three Subject Didactics in Professional-Pedagogical Training of Future Lawyers on the Basis of Acme-culturological Approach. ASIA LIFE SCIENCES Supplement 21(2): 479-491, 2019 The Asian International Journal of Life Sciences ISSN: 0117-3375.
 6. V. A. Zavhorodnia, O. I. Androshchuk, T.H.Kharchenko, L. I. Kudii, S. O. Kovalenko Haemodynamic effects of hyperventilation on healthy men with ifferent levels of autonomic tone. ISSN 2519-8521 (Print) ISSN 2520-2588 (Online) Regul. Mech. Biosyst., 2020, 11(1), 13–2
 7. Щербакова Ірина, Харченко Тамара. Особливості самооцінки та саморегуляції поведінки дітей молодшого шкільного віку із мовленнєвими порушеннями. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. / Ірина Щербакова, Тамара Харченко. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 5 (109). С. 389-399.
 8. Щербакова І. М., Харченко Т. Г. Поведінка дітей молодшого шкільного віку із мовленнєвими порушеннями. Наукові перспективи: журнал. 2021. № 11 (17) 2021. С. 401-411.
 9. Shcherbakova Iryna. Education for children with special educational needs amid the pandemic / Shcherbakova Iryna, Kharchenko Tamara, Yarkova Adelina // Actual trends of modern scientific research. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 362-365.
 10. Shcherbakova Iryna. Mental implications of the pandemic: neuroticism / Shcherbakova Iryna, Kharchenko Tamara, Masiuk Daniil // European scientific discussions. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 245-248.

foto 1 8e356

Кравченко Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри  логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». Працює в університеті з 2006 року.
Базова освіта:

 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка – 2001 р., ОКР спеціаліст, спеціальність «Українська мова і література»,  кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

  Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  –  2008 р., ОКР магістр, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація: викладач вищого навчального закладу.

Нагороди:

Грамота ректора з нагоди 90-річчя з дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2014 р.).

Грамота міського голови (2016 р.).

Подяка Національної  академії педагогічних наук України (2017 р.).

Подяка ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2019 р.).

Грамота Національної академії педагогічних наук (2019 р.).

Основні фахові курси: «Вступ до мовознавства, риторика, культура мовлення корекційного педагога», «Спеціальна методика початкового навчання української мови», «Образотворча діяльність з методиками», «Спеціальна дошкільна педагогіка», «Теорія та спецметодика виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення».

Коло наукових інтересів: проблеми виховання, навчання та впливу логоритміки, ігрової, зображувальної діяльності на розвиток мовлення осіб із порушеннями мовлення.

Публікації: понад 50 публікацій, з них 11 фахових статей, 7 навчально-методичних посібників, 2 колективні монографії.

Упродовж 2017-2021 років підготовлено та видано понад 20 публікацій, основні з них:

 1. КравченкоІ.В. Актуальні питання використання творчих ігрових прийомів у корекційно-логопедичній роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип. 9, у 2 т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори. 2006, 2017. Т.1. С. 122– 130.
 2. КравченкоІ.В. Розвиток творчої уяви в дітей із затримкою психічного розвитку засобами мистецтва. Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови, Вип. 13. 2017.
 3. Кравченко І. В., Кравченко А. І. Народна освіта в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва, Сумському повіті та Слобідській Україні у складі царської Росії в XVI – XX ст. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; редкол. : А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова [та ін.]. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018.
 4. Кравченко І. В. Історія вивчення можливостей використання комп’ютерних ігор у логопедичній роботі з дітьми. Питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць : вип.11, у 2 т. /за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори – 2006, 2018. Т.1. С. 148– 156.
 5. Кравченко І. В. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць : вип. 14, у 2 т. /за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори – 2006, 2019. С. 137– 148.
 6. Мороз Л. В,. Стахова Л. Л., Кравченко І. В. Логопедичний супровід як складова комплексного супроводу дітей із порушенням психофізичного розвитку. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (28 грудня 2019) № 8 (92). С 401.
 7. Кравченко І. В., Мороз Л. В., Стахова Л. Л. Логоритміка в системі нейропсихологічної реабілітації після інсульту. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип.16, т. I / за ред. М. К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О. В., 2020. С. 133-141.
 8. Кравченко І. В., Мороз Л. В., Стахова Л. Л. Логоритміка в системі нейропсихологічної реабілітації після інсульту. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : вип.16, т. I / за ред. М. К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О. В., 2020. С. 133-142.
 9. Зелінська-Любченко К. О., Кравченко А. І., Кравченко І. В. «Спеціальна освіта (Логопедія)» – напрямок навчання в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. The IX International Science Conference « Innovative technologies in science and education», March 04 – 06, 2021, Jerusalem, Israel. Р. 185 – 189.

 

foto 1 eb7ab

Сердюк Алла Андріївна  – лаборант кафедри логопедії. Свій трудовий шлях розпочала як працівник бібліотеки СумДПУ імені А. С. Макаренка у 1986 році. У 1995 році здобула тут вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» й отримала диплом спеціаліста. Тривалий час працювала на філологічному факультеті (згодом – факультеті іноземної та словʼянської філології). З липня 2020 року приєдналася до дружного колективу кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка.

 

 

foto 2 c8a7f

Міхно Юлія Андріївна – лаборант кафедри логопедії. В 2023 році закінчила СумДПУ імені А. С. Макаренка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Логопедія) і отримала диплом бакалавра. Надалі продовжує навчання для отримання ступеня магістра за цією ж спеціальністю. До колективу кафедри приєдналась у вересні 2023 року.

 СФЕРА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ

 Кафедра логопедії співпрацює Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (факультетом корекційної педагогіки та психології), Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка, Донбаським державним педагогічним університетом, Бердянським державним педагогічним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Косівщинською школою-інтернатом для дітей з вадами слуху, Сумськими ЗОШ №25, ЗОШ №3, ЗОШ №15, Сумською гімназією № 1, Сумським дитячим садком «Веселка» №8, Сумським спеціалізованим дошкільним навчально-виховним закладом «Посмішка» №20, НВК №9 «Веснянка», Сумським ДНЗ (ясла-садок) №17 «Радість», ДНЗ №12 «Олімпійський», ДНЗ №21 «Волошка», Сумським обласним центром «Інваспорт».
З 2013 року викладачі кафедри логопедії працюють над оновленою колективною темою: «Науково-педагогічні засади корекційного процесу серед осіб з психофізичними вадами» (№ держреєстрації 0113U004665 на 2013 – 2017 рр.).
Викладачі кафедри логопедії приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних та міських науково-практичних конференціях, семінарах та симпозіумах, біологічного, педагогічного, психологічного та корекційного напрямків.