Завдання та фукнції

Навчально-науковий Інститут фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка створено 01.09.2006 р. за наказом ректора університету № 93 від 27.06.2006 р. згідно з рішенням вченої ради університету (протокол№ 12 від 26.06.06 р.). Навчально-науковий Інститут є базовим навчально-науковим структурним підрозділом університету.

Навчально-науковий Інститут є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом університету, що об’єднує сім кафедр, здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», та «Магістр» зі спеціальностей за державним замовленням і за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за денною, заочною та екстернатною формами навчання.

Навчально-науковий Інститут створено з метою активізації цілеспрямованої освітньої, навчально-виховної, наукової, методичної, спортивної, оздоровчої, організаційної та інформаційної діяльності у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців за такими галузями знань, напрямами підготовки (спеціальностями та спеціалізаціями), освітньо-кваліфікаційними рівнями.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ:

Відповідно до функцій Інституту – освітньої, навчально-виховної, науково-методичної і науково-дослідної, спортивної, фізкультурно-масової, рекреаційної та туристичної, організаційної, інформаційної та профорієнтаційної постають наступні завдання:

  • підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра для освітніх (дошкільних, шкільних, корекційних, навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, тощо), спортивних (ДЮСШ, СДЮСШОР, СДЮРСШ, ШВСМ, тренувальні і спортивні бази та ін.) лікувально-профілактичних (лікарні, поліклініки, санаторії, курорти, профілакторії), реабілітаційно-рекреаційних (центри реабілітації, будинки та бази відпочинку та ін.) і туристичних закладів України;
  • здійснення комплексу заходів, спрямованих на громадянське виховання і становлення творчої, працелюбної особистості вчителя, тренера, фізичного реабілітолога, логопеда, фахівця з туризму, здорового способу життя в умовах розвитку української державності;
  • зміцнення здоров’я студентської молоді, виховання вольових і моральних якостей, набуття необхідних знань у галузі фізичної культури, спорту, гігієни, медицини, туристичної сфери, здорового способу життя, сприяння духовному та культурному становленню молоді;
  • організація науково-дослідної роботи студентів і викладачів, в тому числі і міжнародної співпраці, забезпечення проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, форумів, семінарів, конкурсів, інших заходів, включених до планів МОНМС України, організація і проведення всіх інститутських заходів наукового характеру;
  • організація і забезпечення підготовки спортсменів високого класу, збірних команд, належних умов для підвищення спортивної майстерності студентів і викладачів їх участі у змаганнях різного рівня;
  • проведення роботи щодо працевлаштування випускників Інституту, укладання довгострокових договорів та угод із підготовки фахівців, налагодження і підтримання зв’язків із випускниками Інституту.