Освітні програми та навчальні плани_227

ОР БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма_2021 р.

Цикл загальної підготовки:

Історія та культура України

Інформаційно-комунікаційні технології

Фізичне виховання

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Іноземна мова

Цикл професійної підготовки:

Основи практ. діяльн. у фіз. терапії, ерготерапії (Вступ до спеціальності)

Теорія і методика фізичної культури

Біохімія рухової активності

Менеджмент здоров`я

Основи ерготерапії

Основи фізичної терапії

Методика та техніка класичного масажу

Психологія

Анатомія людини

Інструментальні методи функціональної діагностики та обстеження

Професійна етика та деонтологія

Основи нозології

Клін.реаб.менедж.при поруш.діяльн. внутр.органів та кардіоресп.системи

Клін.реаб.менедж.при поруш.діяльн. внутр.органів та кардіоресп.системи (стн)

Загальна фізіологія людини з осн.патологічної фізіології

Основи кінезіології

Долікарська допомога при невідкладних станах та патологічних процесах

Терапевтичні вправи

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА

Клінічний реабілітаційний менеджмент при хірургічних захворюваннях

Обстеж., методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності ОРА

Преформовані фізичні чинники та природні фактори у фізичній терапії та ерготерапії

Науково-доказова практ. діяльність у фізичній терапії та ерготерапії 

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності нервової системи

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності нервової системи

Курсова робота із фахових дисциплін

Навчальні програми за вибором студента:

Спеціальна педагогіка

Функціональний фітнес у фізичній терапії

Клінічний реаб.менедж. при порушеннях діяльності внутрішніх органів

Нутрициологія

Основи соціальної реабілітаці

Теорія та методика адаптивного фізичного виховання

Гідротерапія та гідрокінезотерапія

Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості

Основи менеджменту маркетингу та адміністрування

Фізична терапія та ерготерапія при травмах у спортсменів

Лікувальний та спортивний масаж

Лікувальна фізична культура

Основи догляду за пацієнтами та особами з інвалідністю 

Санаторно-курортна реабілітація

Загальна фізіотерапія

Прикладна ерготерапія

Природні фактори у фізичній терапії та ерготерапії

СПА технології

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Основи вертобрології та мануальної терапії

Основи арт-терапії 

Тренування рухової активності хворих та неповносправних

Технічні засоби реабілітації 

Фізична терапія та ерготерапія при поруш. діяльності нервової системи

Фізична терапія в акушерстві і гінекології

Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсової роботи (проєкту)

Практична підготовка:

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності внутрішніх органів та кардіореспіраторної системи

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності нервової системи

Підсумкова атестація:

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

ОР МАГІСТР

Освітньо-професійна програма_2021 р.

2022-2023 н.р.

 

2023-2024 н.р. 

Цикл загальної підготовки:

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Цифрові технології в галузі

Менеджмент професійної діяльності у сфері охорони здоров’я

Цикл професійної підготовки:

Методологія і організація наукових досліджень в фізичній терапії

Фізична терапія в ортопедії та травматології

Фізична терапія в кардіології

Фізична терапія в геронтології та геріатрії

Долікарська допомога з основами тактичної медицини

Фізична терапія у нейрореабілітації

Фізична терапія у педіатрії

Фізична терапія в пульмонології

Вибіркові навчальні дисципліни:

Практична підготовка:

Клінічна практика в ортопедії та травматології

Клінічна практика в кардіології та геріатрії

Клінічна практика в педіатрії

Клінічна практика в пульмонології

Підсумкова атестація:

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Єдиний державний кваліфікаційний екзамен