Освітні програми та навчальні плани_017

Освітні програми 017 Фізична культура і спорт

ОР Бакалавр

Стандарт ВОУ спеціальності 017 Фізична культура і спорт

2021 року

Освітньо-професійна програма Фізична культура і спорт (2021 р.)

Робочі програми ОК 2025-2026 н.р.

Робочі програми ОК 2023-2024 н.р.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи та спортивних змагань 23-24 н.р.

Спортивні ігри з МВ  (2 семестр) 23-24 н.р.

Спортивні ігри з МВ  (3 семестр) 23-24 н.р.

Спортивні ігри з МВ  (4 семестр) 23-24 н.р.

Спортивні споруди і обладнання 23-24 н.р.

Історія фізичної культури 23-24 н.р.

Вступ до спеціальності 23-24 н.р.

Загальна та спортивна педагогіка 23-24 н.р.

Легка атлетика з методикою викладання 23-24 н.р.

Основи здорового способу життя 23-24 н.р.

Педагогічна майстерність тренера 23-24 н.р.

Психологія спорту 23-24 н.р.

Рухливі та рекреаційні ігри з методикою викладання 23-24 н.р.

ТМ оздоровчої рекреаційної рухової активності 23-24 н.р.

Теорія та методика викладання обраного виду спорту (3 рік) 23-24 н.р.

Теорія та методика спортивної підготовки 23-24 н.р.

Теорія та методика фізичної культури і спорту 23-24 н.р.

Фізкультурно-спортивна реабілітація 23-24 н.р.

Футбол, міні-футбол з МВ 23-24 н.р.

Робочі програми ОК 2022-2023 н.р. 

 Вступ до спеціальності 22-23 н.р.

Легка атлетика з методикою викладання (1 р.н.) 22-23 н.р.

Основи здоров’я та здорового способу життя 22-23 н.р.

Рухливі та рекреаційні ігри з МВ 22-23 н.р.

Загальна та спортивна педагогіка 22-23 н.р.

Футбол, мініфутбол з методикою викладання 22-23 н.р.

Теорія та методика спортивної підготовки 22-23 н.р.

Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол) 22-23 н.р.

Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол) 22-23 н.р.

Спортивні споруди і обладнання 22-23 н.р.

Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол) (2 р.н.) 22-23 н.р.

 

 2020 року

Освітньо-професійна програма Фізична культура і спорт (2020 р.)

 Робочі програми ОК  2023-2024 н.р.

Професійний спорт 23-24 н.р.

Загальна теорія підготовки спортсменів 23-24 н.р.

Сучасні ігрові види спорту з МВ 23-24 н.р.

Теорія та методика викладання обраного виду спорту (4 рік) 23-24 н.р.

Теорія дитячого та юнацького спорту 23-24 н.р.

Робочі програми ОК  2022-2023 н.р.

Педагогічна майстерність тренера 22-23 н.р.

Теорія та методика обраного виду спорту (3 рік) 22-23 н.р.

Теорія та методика обраного виду спорту (4 рік) 22-23 н.р.

Теорія юнацького спорту 22-23 н.р.

Основи управління та менеджменту ФКіС 22-23 н.р.

Сучасні ігрові види спорту з методикою викладання 22-23 н.р.

Професійний спорт 22-23 н.р.

Загальна  теорія  підготовки  спортсменів 22-23 н.р.

Паралімпійський  спорт 22-23 н.р.

Неолімпійський спорт 22-23 н.р

ОР Магістр

Стандарт ВОУ спеціальності 017 Фізична культура і спорт

2022 року

Освітньо-професійна програма Фізична культура і спорт (2022 р.)

Робочі програми ОК 2023-2024 н.р.

Фізкультурно-оздоровча діяльність різних груп населення 23-24 н.р.

МВ спеціалізованих дисциплін у ЗВО 23-24 н.р.

Теорія та методика підготовки спортсменів 23-24 н.р.

Проєктна діяльність у сфері фізичної культури і спорту 23-24 н.р.

 

Робочі програми ОК 2022-2023 н.р.

Теорія та методика підготовки спортсменів 22-23 н.р.

Методологія та організація наукових досліджень  22-23 н.р.

Методика викладання спеціалізованих дисциплін у ЗВО 22-23 н.р.

Проєктна діяльність у сфері фізичної культури і спорту 22-23 н.р.

Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту 22-23 н.р.

2020 року

Освітньо-професійна програма Фізична культура і спорт (2020 р.)