Освітній процес

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ «ВИКОРИСТАННЯ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ»

 4 жовтня 2023 року кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри логопедії Катериною ЗЕЛІНСЬКОЮ-ЛЮБЧЕНКО в рамках освітнього компоненту «Основи арт-педагогіки» зі студентами 927 групи було проведене відкрите лекційне заняття на тему: «Використання пісочної терапії в логопедичній роботі».

Лектором було розкрито історію створення методу пісочної терапії, особливості роботи в пісочниці та доцільність піскової терапії в логопедичній роботі.

GIF 86c8f5c81aab65ae06ad6d349283b731 5b615

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
к.пед.н.,  професора Анатолія КРАВЧЕНКА

«ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ»

11 травня 2023 р.  кандидат педагогічних наук, професор Анатолій КРАВЧЕНКО провів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (937+917стн групи) спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) практичне заняття на тему «Фізичні вправи для дітей із порушеннями мовлення».

У ході заняття майбутні логопеди вправно володіли теоретичним та практичним матеріалом. Зокрема, обговорено методику застосування фізичних вправ у дітей та дорослих з мовленнєвими порушеннями. Розглянуто етіологію, патогенез, симптоматику кожного мовленнєвого  порушення, і разом з цим підібрані фізичні та музично-ритмічні вправи для корекції мовленнєвих порушень. Крім того, здобувачі підготували цікаві й змістовні презентації з теми, що дало змогу активізувати роботу з аудиторією.

2023 05 11 1 3bced

2023 05 11 2 f2df4
2023 05 11 3 813b7
2023 05 11 4 c8cbd
2023 05 11 15 993dc
 
Практичне заняття в рамках програми студентської академічної мобільності між СумДПУ імені А.С. Макаренка та Південноукраїнським національним університетом імені К.Д. Ушинського триває.
04 травня 2023 року в рамках навчальної дисципліни "Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення", к.пед.н., професором, завідувачем кафедри логопедії Кравченко Анатолієм Івановичем було проведене практичне заняття на тему: "Застосування різних видів масажу при афазії" для здобувачів освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) ОС Магістр.
Розглянуті основні симптоми афазії за видами, основні етапи мовленнєвого процесу, основні впливи логопедичного, точкового, апаратного масажів при афазії. Особливу увагу приділено застосуванню логопедичного масажу обличчя після перенесеного інсульту, охарактеризовано комплекс гімнастичних логопедичних вправ після інсульту.
1 12 8764a
 
3 12 dd787
4 7 ed5b3
5 7 5c096
6 8 6756c
7 6 8b515
8 4 b6e22
 

Консультація здобувачів освіти третього курсу ОП Спеціальна освіта (Логопедія)

щодо написання курсової роботи зі

«Спеціальних методик виховання та навчання осіб із порушеннями психофізичного розвитку»

2 березня 2023 року проведено консультацію щодо написання курсової роботи зі «Спеціальних методик виховання та навчання осіб із порушеннями психофізичного розвитку» зі здобувачами 937 групи, першого рівня вищої освіти (бакалавр) ОП 016.01. Спеціальна освіта. Логопедія. (старший викладач кафедри логопедії Ірина Кравченко).

У ході консультації було: обговорено загальні питання щодо оформлення та написання курсової роботи відповідно до Положення про курсову роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, визначено науковий апарат дослідження.

Здобувачі освіти отримали відповіді на низку актуальних питань щодо формату дослідження, а також презентували виконану роботу: складено зміст та вступ курсової роботи, охарактеризовано подальшу роботу.

Плідна співпраця зі здобувачами продовжується.

1 2 9883b

2 2 97c99

3 1 fe2b2

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ «ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ,

ВИХОВАННЯ І ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ»

СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ І.В. КРАВЧЕНКО

13 лютого 2023 року старший викладач кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Ірина КРАВЧЕНКО провела відкрите лекційне заняття зі спеціальної методики образотворчої діяльності на тему «Образотворча діяльність та її значення для навчання, виховання і всебічного розвитку дітей» для здобувачів 927 групи спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія).

Для аналізу роботи було запрошено фахівців професорсько-викладацького складу кафедри логопедії – завідувача кафедри, професора Анатолія КРАВЧЕНКА, кандидата педагогічних наук, доцента Олену ЛАСТОЧКІНУ, кандидата психологічних наук, доцента Тамару ХАРЧЕНКО.

Майбутні логопеди ознайомилися з організацією образотворчої діяльності дошкільників через призму змісту оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, розглянули загальні та спеціальні здібності, структуру образотворчих здібностей, а також з’ясували, що образотворча діяльність є дієвим засобом виховання дошкільників. Відзначено міжпредметні зв’язки, систематизований, стислий та доступний виклад навчального матеріалу (представлений матеріал на слайдах презентації), а також взаємодію викладач-здобувач. Змістовна і логічно структурована лекція засвідчила фаховість підготовки, методичну грамотність і педагогічну культуру лекторки.

1 1 c31b1

2 1 bd9e7

3 5dd3d

4 60930

Консультація здобувачів першого курсу ОП Спеціальна освіта (Логопедія) щодо вибору варіативних освітніх компонентів

24.02.2023 року відбулася зустріч викладачів кафедри логопедії та здобувачів першого курсу, в рамках якої викладачами було презентовано характеристику варіативних дисциплін, що пропонуються студентам для вибору.

Також студентів було ознайомлено із процедурою вибору варіативних освітніх компонентів.

Зустріч вийшла досить продуктивною та цікавою. Здобувачі висловили свої думки, та відзначили освітні компоненти, які їм сподобались найбільше.

 1 2 d4c79

2 1 8996f

3 21330

4 c2270

5 1 1f572

6 1 d3c4a

7 1 4de64

8 76031

9 6df79

10 a732e

11 de7e3

Розклад занять

http://rozklad.sspu.sumy.ua/

Скріни з Google Play (безкоштовний доступ до додатку)

Screenshot 20221006 104928 Google Play Store 9982a  Screenshot 20221006 104935 Google Play Store b4f49

https://sspu.edu.ua/schedule/?site

Журнал успішності

http://rozklad.sspu.sumy.ua/

http://rozklad.sspu.sumy.ua/cgi-bin/classman.cgi?n=999

Каталог вибіркових дисциплін

https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/kataloh-vybirkovykh-dystsyplin