Навчально-наукова лабраторія кафедри

Відповідно до плану роботи на кафедрі теорії та методики спорту у вересні 2023 році розпочато діяльність Навчально-наукової лабораторії «Майстерність тренера в оздоровчо-фізкультурній і спортивній діяльності» (з 2020 по 2022 н.р. ресурсний центр «Школа тренерської майстерності з елементами інклюзії» )

Навчально-наукова лабораторія «Майстерність тренера в оздоровчо-фізкультурній і спортивній діяльності» (далі Майстерність тренера в ОФ і СД) – це освітньо-консультативне та інформаційно-координаційне об’єднання, що здійснює роботу по супроводу навчальної і науково-дослідної діяльності в СумДПУ імені А. С. Макаренка,  інших ЗВО та ЗЗСО регіону, а також по впровадженню результатів НДР в соціально-економічну сферу.

Керівник навчально-наукової лабораторії «Майстерність тренера в ОФ і СД» к.фіз.вих., доцент – кафедри ТМС Скрипка І.М

Під час роботи ресурсного центру «Школа тренерської майстерності з елементами інклюзії»  започатковано проведення  регіонального науково-практичного семінару «Інклюзія в спорті», який було проведено:

16 березня 2021 року

4 травня 2022 року

foto 12 1736c

foto 13 4b34f

На базі кафедри в межах курсів підвищення кваліфікації з спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» Тренер – викладач з обраного виду спорту  

Робота навчально-наукової лабораторії передбачає проведення наукових заходів в межах курсів підвищення кваліфікації тренерів з видів спорту на базі кафедри теорії та методики.

В результаті діяльності Навчально-наукової лабораторії «Майстерність тренера в оздоровчо-фізкультурній і спортивній діяльності» 1 листопада 2022 року було проведено наукові заходи для тренерів-викладачів спортивних закладів різного типу з різних регіонів України. (м. Сум і Сумської області, Київщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Черкащини, Кіровоградщини). Програма курсів присвячена питанням  фізіологічних аспектів адаптації спортсменів, спортивної травматології, принципів домедичноі допомоги при різних пошкодженнях у процесі тренування спортсменів, психофізіологічної готовності спортсменів та підготовки спортсменів.

02.03.2023 року з метою отримання міжнародного досвіду здобувачами освіти за ОП Фізична культура і спорт другого (магістерського) рівня на кафедрі Теорії та методики спорту доцентом кафедри Іриною Скрипкою проведено гостьову лекцію на тему  «Innovative technologies in the management of training of athletes (experience of the EU and Scandinavian countries)» з запрошенням іноземного фахівця з фізичної культури та спорту. Svetlana Konstantynova-Johnson, учасниця Олімпійських ігор в Нагано (1998), а зараз тренер з ковзанярського спорту спортивного клубу Tynset  IF Skøyter в Норвегії.  Під час лекції запрошена гостя розкрила питання щодо підготовки спортсменів в Норвегії та з власного тренерського досвіду пояснила студентам особливості управління підготовкою юних спортсменів у зимових та ігрових  видах спорту.

Лекційне заняття передбачало впровадження кейс-методу, що дозволило створити навчання у формі діалогу між здобувачами вищої освіти і лектором 

We express our great gratitude for the accepted participation and further cooperation with Svetlana Konstantynova-Johnson as well as to the winners for their active participation and interest in the proposed lecture material.

foto 14 32821

foto 15 e12cd

Апробація наукових досліджень, за результатами яких опубліковано 6 статей та прийнято участь за результатами роботи ресурсного центру в Міжнародних науково-практичних конференціях.

Публікації:

Skripka I., Danilchenko A. Сhkhaylo N. Удосконалення фізичної підготовки юних спортсменів у кінному спорті. Theoretical and scientific foundations of pedagogy and education: collective monograph за ред.. Kazachiner O., Boychuk Y., Boston. 2022. 244-266 с.

Скрипка І. М. Використання методів саморегуляції психічних станів у підготовці футболістів збірної україни з футзалу серед спортсменів із порушеннями зору. Science and innovation of modern world. The 1st International scientific and practical conference, September 28-30, 2022. Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2022. 249-254 p.

науково-практичних конференціях, вебінарах:

Скрипка І. М. доцент кафедри теорії та методики спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

  1. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Академічна доброчесність при підготовці фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія в країнах Європейського Союзу та Україні» 10-07.11.2022 року, м. Люблін (Республіка Польша). (Сертифікат за обсягом часу 45 годин/1,5 кредиту ЄКТС.)
  2. Міжнародна конференція Norwegian Children and Youth Sport conference on October 1st 2022 at the Norwegian School of Sport Sciences. 5 жовтня 2022 року Certificate of participation for Christian Thue Bjørndal Associate Professor, Department of Sport and Social Science, Norwegian School of Sport Science

Кулик Н.А.,

  1. Участь XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту» (Сертифікат за обсягом часу 12 годин/0,4 кредиту ЄКТС., 24-25 березня 2022 р. м. Київ.
  2. Учасник V Всеукраїнського науково-практичного семінару «Новації, практики та перспективи розвитку фізичної культури і спорту» 15-16 квітня 2022 року м. Кропивницький (Сертифікат (12 академічних годин). Протокол Вченої ради № 12 від 28.04.2022 р. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).