Освітні програми та навчальні плани

ОР бакалавр

2020-2021 н.р.

Спеціальна освіта (логопедія)_2020 р.

2021-2022 н.р.

Спеціальна освіта (логопедія)_2021 р.

Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики_2021 р.

Історія та культура України_2021 р.

Мовленнєві й сенсорні системи та їх порушення_2021 р.

Педагогіка_2021 р.

Фізичне виховання_2021-2022 р.

Інформаційно-комунікативні технології_2021-2022 р.

Вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення спеціального педагога_2021-2022 р.

Вступ до спеціальності "Спеціальна освіта" і педагогічна деонтологія_2021-2022 р.

Клініка порушень психофізичного розвитку_2021-2022 р.

Основи наукових досліджень в корекційній роботі_2021-2022 р.

Невропатологія_2021-2022 р.

2022-2023 н.р.

Українська мова за професійним спрямуванням_2022 р.

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія_2022 р.

Інноваційні здоров'язбережувальні технології в закладах освіти_2022 р.

Логопедія_2022 р.

Нейрофізіологічні та неврологічні основи логопедії_2022 р.

Основи артпедагогіки_2022 р.

Природа рідного краю в корекційно-розвивальній роботі_2022 р.

Санітарно-гігієнічне забезпечення логопедичної роботи_2022 р.

Сенсорна інтеграція в КРР_2022 р.

Спецметодика образотворчої діяльності_2022 р.

Спецпедагогіка з історією логопедії_2022 р.

Філософія_2022 р.

Навчальна практика у спеціальних та загальноосвітніх закладах дошкільної освіти_2022 р.

2023-2024 н.р.

Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» і педагогічна деонтологія

Організація дозвілля дітей із порушенням психофізичного розвитку

Логопедія 2 курс (А. І. Кравченко)

Основи арт-педагогіки

Спеціальна методика дошкільного виховання

Характеристика порушень психофізичного розвитку

Вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення спеціального педагога

Спецметодика початкового навчання мови

Ігри в логопедичній роботі

Спецметодика образотворчої діяльності

Спецпедагогіка з історією логопедії 2 курс

Спецметдика математики з основами математики

Спецпедагогіка з історією логопедії 1 курс

Вікова анатомія, фізіологія, паталогія з основами генетики

Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення

Основи освітньої кінезіології в корекційно-логопедичній роботі

Спецметодика ознайомлення з природним та соціальним оточенням

Логопедія 3 курс (Л.Л. Стахова)

Логопедія 4 курс (Л.Л. Стахова)

Спецметодика розвитку мовлення

Загальна вікова та педагогічна логопсихологія

Спеціальна психологія

Історія та культура України

Філософія

 ОР магістр

2021-2022 н.р.

Спеціальна освіта (логопедія)_2021 р.

Навчальний план магістр (заочна форма навчання)_2021 р.

Навчальний план Логопедія, магістр, денна форма навчання_2021 р.

2022-2023 н.р.

Спеціальна освіта (логопедія)_2022 р.

Навчальний план магістр (заочна форма навчання)_2022 р.

Навчальний план (денна форма навчання)_2022 р.

2023-2024 н.р.

Обов'язкові навчальні дисципліни

Сучасні проблеми логопедії

Професійна компетентність логопеда

Теоретико-методологічні засади логопедичної роботи з дорослими

Методологія і методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень

Психолого-педагогічний супровід осіб із ООП

Менеджмент спеціальної  та інклюзивної освіти

Виробнича практика в інклюзивно-ресурсних центрах

Виробнича практика у закладах освіти

Виробнича практика у соціально-реабілітаційних закладах або закладах охорони здоров’я

Наскрізна програма практичної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни

Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення

Логопедичний практикум

Логопедичні технології

Сенсорна інтеграція в роботі логопеда

Дитяча нейропсихологія