Освітні програми

Освітні програми

1 курс 227 Фізична терапія, ерготерапія


1. Біохімія 
2. Валеологія
3. Методика та техніка класичного масажу
4. Історія та культура України 
5. Теорія та методика фізичного виховання 
6. Анатомія людини
7. Фізичне виховання 
8. Корекційна педагогіка
9. Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії (вступ до спеціальності) 
10. ІКТ
11. Гігієна
12. Психологія 
13. Інструментальні методи функціональної діагностики та обстеження 
14. Науково-доказова практична діяльність у фізичній реабілітації
15. Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 

1 КУРС (стн) 227 Фізична терапія, ерготерапія
1. Валеологія
2. Методика та техніка класичного масажу
3. Основи фізичної терапії та ерготерапії 
4. Теорія і методика адаптивного фізичного виховання 
5. Корекційна педагогіка 
6. Фітнес програми силової та аеробної спрямованості 
7. Технічні засоби в реабілітації 
8. Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії (вступ до спеціальності) 
9. Лікувальна фізична культура
10. Основи соціальної реабілітації
11. Гідротерапія та гідрокінезотерапія 
12. Інструментальні методи функціональної діагностики та обстеження
13. Клінічна практика за профілем майбутньої професії 

2 КУРС 227 Фізична терапія, ерготерапія
1. Методика та техніка класичного масажу 
2. Патологія та лікування при дисф. внутрішніх органів та кардіореспіраторної системи 
3. Фізична терапія при дисф. внутрішніх органів та кардіореспіраторної системи
4. Основи фізичної терапії та ерготерапії 
5. Фізіологія людини 
6. Теорія та методика фізичного виховання 
7. Українська мова за професійним спрямуванням 
8. Технічні засоби в реабілітації 
9. Філософія
10. Валеологія 
11. Лікувальна фізична культура 
12. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
13. Гідротерапія та гідрокінезотерапія 
14. Клінічна практика за профілем майбутньої професії 


2 КУРС (стн) 227 Фізична терапія, ерготерапія
1. Лікувальна фізична культура 
2. Валеологія
3. Загальна теорія та діагностика стану здоров’я
4. Загальна фізіотерапія 
5. Спортивна медицина 
6. СПА-технології 
7. Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності опорно-рухового апарату
8. Основи вертебрології та мануальної терапії
9. Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях нервової системи 
10. Технічні засоби в реабілітації 
11. Корекційна педагогіка
12. Фізична терапія та ерготерапія при дисфункціях внутрішніх органів та кардіореспіраторної системи 
13. Політологія
14. Фізична культура в спецмедгрупах 
15. Клінічна практика за профілем майбутньої професії 

3 КУРС 227 Фізична терапія, ерготерапія
1. Основи арт-терапії 
2. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності ОРА 
3. Фізіологія рухової активності 
4. Травматологія та ортопедія 
5. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
6. Лікувальна фізична культура 
7. Курортологія 
8. Гігієна 
9. Клінічна психологія 
10. Тренування рухової активності хворих та неповносправних
11. Етика, естетика
12. Мануальні методи фізичної реабілітації 
13. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушені діяльності нервової системи 
14. Догляд за хворими 
15. Економіка 
16. Клінічна практика за профілем майбутньої професії

3 КУРС 014 Середня освіта (Здоров’я людини)
1. Долікарська медична допомога при невідкладних станах
2. Основи вертебрології та мануальної терапії
3. Валеологія
4. Реабілітація спортсменів високого класу 
5. Менеджмент здоров’я
6. Фізіологія рухової активності 
7. Фітнес програми аеробної та силової спрямованості
8. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях 
9. Фітотерапія 
10. Лікувальна фізична культура
11. Гігієна 
12. Біомеханіка
13. Догляд за хворими 
14. Етика, естетика 
15. Економіка 
16. Практика за профілем майбутньої професії

4 КУРС 227 Фізична реабілітація
1. Долікарська медична допомога при невідкладних станах
2. Преформовані фізичні чинники
3. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи 
4. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за проф. спрямуванням) 
5. Політологія
6. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату 
7. СПА-технології 
8. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи
9. Основи фізичної терапії та ерготерапії 
10. Народні та нетрадиційні методи реабілітації 
11. Неврологія та нейрохірургія за професійним спрямуванням 
12. Постізометрична релаксація
13. Клінічна практика за профілем майбутньої професії 

4 КУРС 014 Середня освіта (Здоров’я людини)
1. Масаж спортивний
2. Основи охорони праці 
3. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи 
4. Професійна майстерність за професійним спрямуванням 
5. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за проф. спрямуванням) 
6. Загальна фізіотерапія
7. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату 
8. Спортивна медицина 
9. СПА-технології 
10. Вікова анатомія та фізіологія 
11. Психологія здоров’я та здорового способу життя 
12. Фізична культура у спецмедгрупах
13. Фізична реабілітація в акушерстві 
14. Політологія 
15. Оздоровчий туризм та орієнтування 
16. Виробнича практика за профілем майбутньої роботи 

5 КУРС 227 Фізична терапія, ерготерапія
1. Методологія та організація наукових досліджень 
2. Духовні аспекти здоров’я
3. Методологія професійної освіти у сфері здоров’я 
4. Лікувальна гімнастика 
5. Теорія і технології рекреаційної діяльності осіб з обмеженими можливостями 
6. Фізична терапія та ерготерапія у педіатрії 
7. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
8. Філософія науки 
9. Масаж реабілітаційний з основами тракційної терапії 
10. Основи індивідуального здоров’я людини 
11. Фізична терапія та ерготерапія в ортопедії та травматології 
12. Масаж лікувальний з основами рефлексотерапії 
13. Санаторно-курортна реабілітація 
14. Правове забезпечення професійної діяльності 
15. СПА-технології

6 КУРС 227 Фізична терапія, ерготерапія
1. Протезування та ортезування у фізичній терапії
2. Фізична терапія та ерготерапія в геріатрії 
3. Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів 
4. Виробниче стажування в лікувально-профілактичних закладах