Наукова школа

Довідка про діяльність наукової школи

 1. Керівник наукової школи – кандидат педагогічних наук, професор Кравченко Анатолій Іванович.
 2. Напрям наукових досліджень – науково-педагогічні засади корекційного процесу серед осіб із психофізичними вадами.
 3. Досліджувані проблеми, науково-теоретичне обґрунтування та експериментальна апробація заходів щодо оптимізації психофізичних показників, змістовно-методичного забезпечення розвивально-виховної та корекційно-відновної роботи серед осіб з особливими потребами, а також вузівської та післявузівської підготовки фахівців напрямку “Корекційна освіта. Логопедія”.
 4. Головні здобутки наукової школи, захисти дисертаційних досліджень, підготовка та опублікування наукових та навчально-методичних робіт, розробка та апробація програм у сфері логопедії.
 5. Перелік підготовлених у науковій школі докторів та кандидатів наук:
 • Кривцова Ольга Яківна «Діагностика і корекція усного мовлення у підлітків із заїканням» (спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 з корекційної педагогіки на підставі прилюдного захисту дисертації 23 грудня 2013 року. На підставі рішення Атестаційної колегії України від 14 лютого 2014 року (протокол № 3-06/6) виданий диплом кандидата наук ДК № 020175. На даний час працює на посаді доцента кафедри логопедії Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.
 • Ласточкіна Олена Володимирівна «Пізнавальні завдання як засіб підготовки дітей з тяжкими порушеннями мовлення до навчання в школі» (спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 з корекційної педагогіки на підставі прилюдного захисту дисертації 28 травня 2014 року. На підставі рішення Атестаційної колегії України від 23 вересня 2014 року (наказ № 1083) виданий диплом кандидата наук ДК № 024408. На даний час працює на посаді старшого викладача кафедри логопедії Сумському державному педагогічному університеті імені
  А. С. Макаренка.
 • Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна «Розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами арттерапії» (спеціальність 13.00.03 - корекційна педагогіка). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 з корекційної педагогіки на підставі прилюдного захисту дисертації 23 грудня 2014 року. На підставі рішення Атестаційної колегії України від 26 лютого 2015 року (наказ № 217). На даний час працює на посаді викладача кафедри логопедії, на посаді заступника директора з виховної роботи Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
  У 2021 році присвоєно науковий ступінь – доцент.
 1. Перспективи роботи наукової школи. Науково-теоретичне обґрунтування та апробація програми з формування правильної звуковимови у дітей із порушеннями мовлення. Науково-теоретичне обґрунтування та апробація комплексної програми застосування нетрадиційних технологій в логопедії (акупресура, гірудотерапія, гірудоакупунктура) з метою оптимізації психофізичних показників у осіб із психофізичними вадами.