Співпраця зі стейкхолдерами_017

Залучення стейкхолдерів у роботу настановчої конфереції до проходження навчальної (тренерської) практики

Важливим циклом підготовки майбутніх тренерів за ОП Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня є практична підготовка. 23.03.2023 року відбулася онлайн-зустріч «Настановна конференція до проходження навчальної практики (тренерськоі)» для студентів 2 курсу. У настановній конференціі активну участь прийняли: керівник практики СумДПУ імені А.С. Макаренка Ємець І.В., а також стейкхолдери ОП (Возний А.П. - директор КЗ КДЮСШ 2 м. Суми; Гордієнко В.А. - в.о. директора ФЦ «Барса») і керівники спортивних закладів, які є базами проходження навчальної практики (тренерськоі) (Литовцева Т.В. - директор МКЗ К МДЮСШ «Суми»; Дьогдяр О. Г. - директор СДЮСШОР «Динамо»). Студенти були ознайомлені з організацією, вимогами щодо проходження практики, отримали настанови та поради від фахівців, керівників спортивних установ і керівників практики від ЗВО.
Бажаємо успіхів нашим студентам в ході проходження першої навчальної практики (тренерськоі). А також щиро вдячні нашим стейкхолдерам і всім керівникам спортивних закладів за співпрацю з кафедрою ТМС і надання можливості студентам якісно пройти практичну підготовку.

photo1679651538 5bdde

Зустріч зі стейхолдерами 28.02.2023 р.

28 лютого 2023 року відбулося планове розширене засідання кафедри теорії та методики спорту, участь у якому взяли директор Навчально-наукового інституту фізичної культури, професор, Михайло Олегович Лянной, гаранти та розробники освітніх програм бакалаврського і магістерського рівнів та стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, викладачі, випускники, роботодавці). Важливим питанням порядку денного було обговорення ефективності впровадження освітньо-професійних програм спеціальності 017 Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також аналіз та обговорення результатів опитування учасників освітнього процесу. Завідувач кафедрою ТМС, к.пед.н., доцент, Бермудес Діана Валеріївна, зазначила важливість думки та спільного опрацювання освітніх програм зі стейкхолдерами, які є потенційними роботодавцями для майбутніх випускників спеціальності 017 Фізична культура і спорт. У ході співпраці учасниками заходу наголошено на значущості формування необхідних компетентностей в процесі вивчення освітніх компонентів, що є ключовим критерієм для працевлаштування майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

MyCollages 6d2df