Колектив

DSC 9365 5c41b

Калиниченко Ірина Олександрівна – завідувач кафедри, професор. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут (1988) зі спеціальності «Лікувальна справа». Після проходження інтернатури з 1989 р. працювала лікарем-терапевтом у шостій та п’ятій поліклініках м. Суми. У 2002–2014 роках очолювала кафедру спортивної медицини та валеології, а згодом кафедру медико-біологічних основ фізичної культури Інституту фізичної культури.

Доктор медичних наук, спеціальність – «Гігієна та професійна патологія». Тема дисертації – «Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів» (рішення президії ВАК України від 28.05.2010, Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України).

Професор кафедри спортивної медицини та валеології (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25.12.2013).

Автор 175 науково-методичних праць (методичні рекомендації, навчальні видання, статті, тези до конференцій, патенти), двох підручників (один – з грифом МОН України), трьох монографій.

Підготувала трьох кандидатів біологічних наук (Ганна Латіна, Ольга Скиба, Марина Завадська), кандидата наук з фізичного виховання та спорту (Юлія Тонкопей) та кандидата психологічних наук (Анна Заікіна). Керівник наукової школи.

Професор Ірина Калиниченко є організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта і здоров’я», яка проводиться на базі СумДПУ імені А.С. Макаренка з 2003 року. Під її керівництвом на базі кафедри з 2011 року працює ресурсний центр «Школа педагогіки здоров’я».

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2004), нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2017), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2017), почесний професор університету (2020).


DSC 6823 4bb86

Заікіна Ганна Леонідівна – доцент, проректор університету з виховної роботи. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2001) зі спеціальності «Біологія, хімія, валеологія і основи екології».

Кандидат психологічних наук, спеціальність – «Психофізіологія». Тема дисертації – «Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності учнів» (рішення президії ВАК України від 30.03.2010, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України).

Доцент кафедри спортивної медицини та валеології (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26.10.2012).

З 2017 року виконує обов’язки заступника директора НН ІФК з виховної роботи, керує центром творчої молоді «Креатив».

Автор понад 100 друкованих праць, шести науково-методичних видань, трьох навчальних посібників.

Нагороджена Грамотою Сумської обласної ради (2016), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2018) та Подякою МОН України (2019).

 

 

 

 


2

Латіна Ганна Олександрівна – доцент. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2004) зі спеціальності «Фізична реабілітація та соціальна педагогіка».

Кандидат біологічних наук, спеціальність – «Гігієна та професійна патологія». Тема дисертації – «Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» (рішення президії ВАК України від 21.05.2008, Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України).

Доцент кафедри спортивної медицини та валеології (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20.01.2011).

Відповідає за навчальні курси робітничої професії 5132 «Молодша медична сестра з догляду за хворими».

Автор понад 210 наукових публікацій, 12 навчально-методичних праць, навчального посібника з грифом МОН України, одного патенту.

Нагороджена Грамотою Сумського міського голови (2015), Грамотою Сумської обласної ради (2017), Подякою МОН України (2019).

Голова ради трудового колективу навчально-наукового інституту фізичної культури.


tonkopey yu 4a06f

Тонкопей Юлія Леонідівна – доцент. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2007) зі спеціальності «Фізична реабілітація».

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – «Фізична реабілітація». Тема дисертації – «Фізична реабілітація дітей 4–6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 03.04.2014, Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018).

Автор 75 наукових праць, серед яких колективна монографія, наукові статті, що індексуються в наукометричній базі Scopus, опубліковані у вітчизняних фахових і міжнародних рецензованих виданнях, праці навчально-методичного характеру.


skiba o 837bc

Скиба Ольга Олександрівна – доцент. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка зі спеціальностей «Фізична культура» (2011) та «Біологія» (2016).

Кандидат біологічних наук, спеціальність – «Гігієна та професійна патологія». Тема дисертації – «Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015, Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України).

Доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018).

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць, наукових статей, що індексуються в наукометричній базі Scopus, опубліковані у вітчизняних фахових і міжнародних рецензованих виданнях.

Нагороджена Подякою МОН України (2017), Грамотою МОН України (2019).

Вчений секретар СумДПУ імені А.С. Макаренка.

 

 

 


foto scherbakova i mpng fe2e1Щербакова Ірина Миколаївна – доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури НН інституту фізичної культури СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Базова освіта: 1994 р. закінчила з відзнакою Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за фахом – вчитель історії і методист виховної роботи. 1995 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Практична психологія в системі освіти», кваліфікація «Психолог освіти». 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Філософія подолання духовної кризи особистості засобами освіти в період глобалізації та інформаційної революції» за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ). У січні 2014 р. отримала звання доцента кафедри практичної психології СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Працює в СумДПУ імені А.С. Макаренка з 1 вересня 1997 р: кафедра психології ННІ педагогіки і психології (1997-2023), завідувач лабораторії методології практичної психології кафедри психології (2014-2023). З вересня 2023 р. – доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури НН інституту фізичної культури СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Коло наукових інтересів: історія і методологія психології, філософія психології, психологія духовності, психодіагностика професійного самовизначення; психологічний супровід професійної діяльності суб’єктів праці; професіографія.

Дисципліни: «Психологія», «Загальна психологія», «Історія психології», «Філософія психології», «Методологічні та теоретичні проблеми психології», «Профорієнтація та профвідбір», «Психологія праці», «Психологія освіти», «Магістерський семінар». З вересня 2023 р. викладає дисципліни: «Психологія освіти», «Психологія».

Автор понад 200 наукових публікацій, серед яких: 32 навчально-методичні (6 навчальних посібників, 26 навчально-методичних праць), що використовуються в навчальному процесі. Основні публікації: «Психодіагностика професійного самовизначення особистості» (навчально-методичний посібник), «Психотехнології професійного самовизначення особистості (тренінги та рольові ігри у профорієнтації)» (навчальний посібник); «Методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу «Психологія праці» (навчальний посібник), «Практикум з історії психології» (навчальний посібник); «Психологія праці: теоретичні і методологічні основи наукових досліджень» (навчальний посібник); «Психологія: теорія і практика» (навчальний посібник).

Учасник понад 120 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. 2009-2017 рр. відповідала за підготовку студентів до Всеукраїнської олімпіади з психології. 2009-2019 рр. координатор науково-дослідної діяльності студентів кафедри психології та роботи з обдарованою молоддю. Науковий керівник понад 290 публікацій студентів в українських та закордонних виданнях.

Форма і термін проходження підвищення кваліфікації за останні 5 років: Стажування/ підвищення кваліфікації 30.12.2021-20.01.2022 року реалізовано міжнародний освітній грант № EG / U / 21-22 / 10 / 01 від International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Jerusalem – Beijing) участь ІІІ Міжнародній програмі стажування й підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності» 180 годин (6 кредитів ECTS, із них 15 годин інклюзивної освіти / 0,5 кредиту ECTS). Міжнародний сертифікат №5036 / 20 січня 2022 р. кваліфікація «Міжнародний Керівник Категорії Б у галузі Освіти та науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель/Викладач».

Відзнаки: неодноразово відзначена почесними грамотами адміністрації СумДПУ імені А.С. Макаренка за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентської молоді, високу результативність та успішне керівництво студентською науковою роботою (2005 р., 2006 р., 2010 р.). У 2005 р. відзначена почесною грамотою Управління освіти і науки Сумської державної адміністрації за багаторічну сумлінну роботу, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів. У 2011 р. відзначена почесною грамотою ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за високі показники у науково-дослідній роботі, відданість справі навчання і виховання студентської молоді. У 2012 р. отримала почесну грамоту ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців освіти. У грудні 2014 р. отримала відомчу нагороду від МОН України (Подяка МОН). У 2017 р. отримала грамоту Департаменту освіти і науки Сумської державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, творчість, ініціативу, виховання в молоді почуття патріотизму, любові до України та з нагоди святкування Дня науки в Україні. У 2017 р. отримала подяку від оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Теоретична та прикладна психологія» за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді України (ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди). У 2017 р. була відзначена за особистий внесок у реалізацію Указу Президента України №357/2016 від 26 серпня 2016 р. «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». У 2019 р. отримала подяку від ректора СДПУ імені А. С. Макаренка за досягнення вагомих успіхів у науково-дослідній роботі зі студентською молоддю.


2021 09 22 145629 db6f8

Дяченко Світлана Володимирівна у 1982 році вступила до Сумського педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка на фізико-математичний факультет. В 1987 році закінчила інститут і отримала спеціальність «вчитель фізики і математики». Працювала вчителем фізики та математики в Чернігівській області. В 1989 році повернулась до м. Суми. Працювала вихователем в дитячому садочку «Чарівний замок». З квітня 1999 року працює в Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка на посаді лаборанта кафедри спортивної медицини та валеології. З 2007 по 2014 роки працювала викладачем кафедри за сумісництвом. З жовтня 2014 року старший лаборант кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури. Автор восьми друкованих робіт.

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес на кафедрі

Особливістю навчального процесу на кафедрі є те, що викладання ряду дисциплін медико-біологічного блоку (валеологія, безпека життєдіяльності, основи медичних знань) проводиться на усіх факультетах університету. За останні роки удосконалено викладання валеології, основ медичних знань. Основною задачею кафедри є навчання студентів методам оцінки рівня здоров’я, надання першої медичної допомоги, запобігання виникненню і правилам поводження при надзвичайних ситуаціях, навичкам здорового способу життя, профілактиці «шкільної патології» серед дітей та впровадження здоров’яформуючих технологій у навчальний процес.

Викладання дисциплін медичного блоку для студентів Інституту фізичної культури проводиться викладачами з базовою медичною освітою. На практичних і лабораторних заняттях широко використовуються інструментальні методи обстеження спортсменів, з використанням програмних комплексів «Діагност», «КардіоСпектр». Для проведення практичних занять використовується база обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

У підготовці сучасного спеціаліста все зростаюче значення набуває залучення студентів до науково-дослідної роботи, як однієї з форм поглибленого навчання. З цією метою на кафедрі працює два наукових студентських гуртка з проблем вікової фізіології та шкільної гігієни і вивчення адаптаційних можливостей організму учнівської молоді в умовах надзвичайних ситуацій.