НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Колектив

СКЛАД КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ

На кафедрі працює 11 науково-педагогічних працівників, з них: 1 професор; 3 доцента; 5 кандидатів педагогічних наук; 1 кандидат психологічних наук; 2 старші викладачі; 2 викладачі та 2 лаборанти.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ ЛОГОПЕДІЇ

kravchenko ajpg fb995

Кравченко Анатолій Іванович – професор, кандидат педагогічних наук. Працює в університеті з 1983 року.

Базова освіта: Сумське медичне училище. Фельдшер – 1979 р.; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, ОКР – спеціаліст – 1988 р.; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОКР – магістр – 2016 р., диплом з відзнакою, кваліфікація – логопед, викладач корекційної освіти; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОКР – спеціаліст (диплом з відзнакою) – 2017 р., кваліфікація – фізичний реабілітолог.
Звання професора (рішення атестаційної колегії МОН України від 28.04.2015 р.).

Нагороди: грамота МОН України (№99068) (2005 р.), знак «Відмінник освіти України» (від 20.10.2008р.), нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2014 р.), нагрудний знак «Ушинський К. Д.» (2017 р.)

Тема кандидатської дисертації: Корекція заїкання дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації. Захист відбувся в Інституті спеціальної психології м. Київ.

Основні фахові курси: вступ до спеціальності, основи медичних знань, актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи, фізична реабілітація та логопедична гімнастика, нетрадиційні засоби відновлення у ФКіС, логопедія, історія логопедії, спецметодика фізичного виховання.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: 193, із них понад 70 фахових статей 1 підручник та 6 посібників із грифом МОН, 1 колективна монографія. Починаючи з 2013 до 2017 року підготовлено та видано 60 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ МЕТОДИК

DSC 7161 ed860

Мороз Людмила Василівна – доцент кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук.

Працює в університеті з 2001 року.

Базова освіта: СумДПУ імені А.С. Макаренка, факультет фізичної культури, вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції, організатор туристичної роботи, ОКР – спеціаліст – 2001 р.
СумДПУ імені А.С. Макаренка 2013 р., природничо-географічний факультет, ОКР “спеціаліст”, спеціальність”Біологія”, кваліфікація “Біолог. Вчитель біології”.
Аспірантура СумДПУ імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка (2002-2005 рр.)

Нагороди: грамоти ректора університету (2007, 2008 рр.), Начальника управління освіти і науки (2009 р.), подяки ректора (2010, 2011 рр.) й облдержадміністрації (2010, 2011, 2015 рр.), подяка Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка (2014 р.).

Додаткові відомості: Сертифікат учасника майстер-класу «Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития у детей раннего и дошкольного возраста», квітень 2013 року.

Основні фахові курси: психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, неврологічні основи логопедії.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій:73 наукових та навчально-методичних праці (із них 57 статей (17 фахових та 1 закордонна), 16 навчально-методичних.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

3

Стахова Лариса Львівна – доцент кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук.

Працює в університеті з 2010 року.

Базова освіта: Іркутський державний педагогічний інститут, спеціальність «Олігофренопедагогіка з додатковою спеціальністю логопедія», 1995 р.

Тема кандидатської дисертації: «Проектування методичної системи розвитку професійної компетентності учителя-логопеда дошкільного навчального закладу в умовах професійного середовища», 2010 р.

Нагороди: грамота Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009); грамоти міського голови м. Суми (2009, 2015) ; відзначена правом занесення на алею слави освітян м. Суми (2011)

Основні фахові курси: логопедія, спеціальна методика розвитку мовлення, професійна компетентність логопеда, спеціальна методика розвитку мовлення та початкового навчання мови, логопедія з методикою викладання.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: має понад 44 публікації. Починаючи з 2013 до 2017 року підготовлено та видано 30 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

5

Ласточкіна Олена Володимирівна – доцент кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук.

Працює в університеті з 2006 року.

Базова освіта: СумДПІ імені А. С. Макаренка, спеціальність «Фізика та математика», кваліфікація «Вчитель фізики, математики, астрономії та безпеки життєдіяльності» (1999 р.).

СумДПУ імені А. С. Макаренка, спеціальність «Дефектологія», кваліфікація «Вчитель загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи. Логопед» (2007 р.).

Аспірантура СумДПУ імені А. С. Макаренка, спеціальність 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (2010 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Пізнавальні завдання як засіб підготовки дітей із тяжкими порушення мовлення до навчання в школі». Захист відбувся у НПУ імені М.П. Драгоманова (2014 р.) .

Нагороди: грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за особисті трудові досягнення у професійній діяльності та вагомий внесок у розвиток вищої освіти (наказ № 282 к/з від 27.11.2014 р.) та грамота Голови Сумської обласної державної адміністрації (22.10.2014 р.), подяка ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2015 р.); грамота Голови Сумської обласної державної адміністрації (2015 р.).

Основні фахові курси: спеціальна педагогіка з історією логопедії, спеціальна методика математики з основами математики, актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи, спеціальна методика формування елементарних математичних уявлення, інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання, логопедія, логопедичний масаж, логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення, документація в логопедії, нормативне забезпечення в корекційно-логопедичній діяльності, основи інклюзивної освіти, логопедичні технології.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: 38, з них 3 одноосібні навчально-методичні посібники; 6 одноосібних наукових статей та 3 статті зі співавторами у педагогічних фахових виданнях України та Білорусії; 7 одноосібних статей і 14 статей зі співавторами в інших вітчизняних та зарубіжних педагогічних і філософських видання виданнях. Починаючи з 2013 до 2017 року підготовлено та видано 21 публікацію.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

6

Харченко Тамара Григорівна – старший викладач кафедри логопедії, кандидат психологічних наук.

Базова освіта: СумДПУ імені А. С. Макаренка, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії» (2001р.).

СумДПУ імені А.С. Макаренка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Практична психологія», кваліфікація «Вчитель історії. Практичний психолог в закладах освіти» (2003р.).

Аспірантура НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Київ), денна форма навчання, спеціальність – спеціальна психологія (2010р.).

Тема кандидатської дисертації: «Психологічний супровід процесу ресоціалізації засуджених з вадами психічного розвитку».

Нагороди: Грамота ректорату СДПУ імені А.С. Макаренка (2013 р.), Грамота міського голови за вагомий внесок у розвиток вищої освіти, високі показники у науково-дослідній і методичній роботі та з нагоди 90-річчя з дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (2014 р.), Грамота Управління пенітенціарної служби України в Сумській області за активну співпрацю з підвищення рівня професійної компетентності персоналу кримінально-виконавчої служби Сумської області (12 березня 2015 р.), Грамота ректорату СДПУ імені А. С. Макаренка до Днів науки (травень 2016 р.); подяки УДПтС в Сумській області (2007 – 2015 рр.) за співпрацю.

Основні фахові курси: спеціальна психологія; основи психокорекції та психоконсультування осіб із порушеннями мовлення; психолінгвістика; загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, психопатологія.

Коло наукових інтересів: психологічні особливості осіб з психофізичними вадами, психологічні особливості ресоціалізації засуджених з вадами психічного розвитку.

Член Громадської Ради при Управлінні пенітенціарної служби України в Сумській області.

Загальна кількість публікацій: є автором 18 публікацій, із них 1 у зарубіжному виданні, 2 у загальнонаукових виданнях, 11 - в матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Список наукових і навчально-методичних праць

7

Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна – старший викладач кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук.

Працює в університеті з 2008 року.

Базова освіта: СДПУ імені А.С. Макаренка, факультет педагогіки та практичної психології, вчитель загальноосвітньої (корекційної) школи, педагог соціально-реабілітаційних закладів для осіб з особливостями інтелектуального розвитку, ОКР – бакалавр (2008 р.).

СДПУ імені А.С. Макаренка, факультет післядипломної та додаткової освіти, спеціальність: «Управління навчальним закладом», ОКР – магістр (2009 р.).

СДПУ імені А.С. Макаренка, Інститут фізичної культури, спеціальність: «Корекційна освіта. Логопедія», ОКР – магістр (2014 р.).

СумДПУ імені А. С. Макаренка, ННІФК, спеціальність: «Фізична реабілітація», ОКР – спеціаліст (2017 р.).

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами арттерапії». Захист відбувся у НПУ імені М.П. Драгоманова (2014 р.).

Нагороди: грамоти Ректора університету (2011 та 2015 роки), грамота Управління освіти (Н. від 05.05.2014 № 76 к/з) та грамоти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Н. № 282-к/з від 27.11.2014 та Н. № 183-к/з від 01.10.2015).

Основні фахові курси: загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, психопатологія, спеціальна методика розвитку мовлення, логопедичний практикум, методи відбору дітей в спеціальні логопедичні заклади, основи арттерапії, логопедія, історія логопедії, клініка інтелектуальних порушень, логопедія з методикою викладання, основи інклюзивної освіти, методи відбору дітей в спеціальні логопедичні заклади, інноваційні технології в логопедії.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: 55, із них 4 статті у міжнародних виданнях, 10 – у фахових виданнях України та 3 посібники із грифом МОН. Починаючи з 2012 до 2017 року підготовлено та видано 49 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

8

Кравченко Ірина Вікторівна – викладач кафедри логопедії, магістр педагогічної освіти.

Працює в університеті з 2006 року. Навчається в аспірантурі СумДПУ імені А.С.Макаренка

Базова освіта: СДПІ ім. А.С.Макаренка, факультет філологічний, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, ОКР – спеціаліст (2001 р.).

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, магістратура, спеціальність «Педагогіка вищої школи» (2008 р.).

Науковий напрям: корекційна педагогіка. Логопедія.

Тема дисертації: «Становлення і розвиток системи спеціальних навчально-виховних закладів України (20 – 90-ті роки ХХ століття)».

Нагороди: грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка з нагоди 90-річчя з дня заснування університету, м. Суми, 10 грудня, 2014 рік; грамота міського голови (2016 р.).

Основні фахові курси: вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення корекційного педагога, теорія і методика виховання дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення, спеціальна методика початкового навчання української мови, ігри в логопедичній роботі, спеціальна методика української мови в початкових класах шкіл для дітей з ТМП, основи школознавства, інтерактивне навчання в логопедії, логоритміка з методикою викладання, інноваційні технології в логопедії, актуальні проблеми педагогічної теорії та практики.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, логопедія.

Загальна кількість публікацій: 28, з них 1 фахова, 3 навчальні посібники. Починаючи з 2013 до 2017 року підготовлено та видано 17 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

9

Заушнікова Марина Юріївна – викладач кафедри логопедії. Відповідальний секретар збірника наукових праць Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації». Аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Працює в університеті з 2006 року.

Базова освіта: Сумський державний педагогіний університет імені А.С. Макаренка, факультет природничо-географічний, кваліфікація: вчитель біології, валеології та основ екології. Практичний психолог у закладах освіти. ОКР – спеціаліст (2003 р.).

Сумський державний університет, квалікація: інженер з якості. ОКР – спеціаліст (2004 р.)

Нагороди: грамота Ректора університету (2014 рік) та грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Н. № 192-к/з від 20.10.2015).

Додаткові відомості:

 • Сертифікат учасника майстер-класу «Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития у детей раннего и дошкольного возраста», квітень 2013 року.
 • Сертифікат учасника тренінга «Нейро-сенсорная психодиагностика в работе детского психолога», січень 2015 року.
 • Сертифікат учасника Vзимового міського Психологічного марафону № 1509 «Психолог і я», лютий 2015 року.
 • Сертифікат учасника тренінга «Психосоматика. Найти и подружиться; понять и обезвредить», березень 2015 року.
 • Сертифікат учасника тренінга «Метафорические ассоциативные карты в работе психолога», липень 2015 року.

Основні фахові курси: загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, образотворче мистецтво з методикою, психопатолоія, спеціальна методика дошкільного виховання, основи медичних знань, психолінгвістика, актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи, логоритміка з методикою викладання, ручна праця з методикою, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, гігієна дітей та підлітків у системі корекційної освіти, неврологічні основи логопедії.

Коло наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія.

Загальна кількість публікацій: понад 21, співатор навчального посібника: «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія». (2013, 2014 р. перевидання), автор методичних рекомендацій: Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Образотворча діяльність з методиками (2013, 2014, 2015 роки); автор 3 статей у наукових виданнях рекомендованих ВАК України як фахові, 9 статей у інших наукових збірниках та 3 тез. Починаючи з 2013 до 2016 року підготовлено та видано 18 публікацій.

Список наукових і навчально-методичних праць

Основні публікаці за останні роки

Жук Я 6a02f

Жук Яна Петрівна – лаборант кафедри.

У 2011 році закінчила Сумський національний аграрний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Агрономія» і здобула кваліфікацію бакалавра технолога з агрономії.

У 2016 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка і здобула ступінь магістра за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

З 2019 року працює лаборантом кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка.

 Коркішко 83635

Коркішко Наталія Володимирівна – лаборант кафедри логопедії.

У 2014 році вступила до Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка на спеціальність «Корекційна освіта. Логопедія».

У 2018 році здобула ступінь бакалавра за спеціальністю. У цьому ж році вступила до Навчально-наукового інституту фізичної культури на спеціальність Спеціальна освіта. (Логопедія. Спеціальна психологія) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

З 2018 року працює лаборантом кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • • Вступ до спеціальності «»Корекційна освіта і педагогічна деонтологія;
  • Логопедія;
  • Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології;
  • Вступ до мовознавства з оновами риторики та культури мовлення корекційного педагога;
  • Основи генетики;
  • Гігієна дітей і підлітків у системі корекційної освіти;
  • Ігри в логопедичній роботі;
  • Клініка інтелектуальних порушень;
  • Актуальні проблеми корекційно-логопедичної роботи;
  • Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики;
  • Основи психокорекції та психоконсультування осіб з порушеннями мовлення;
  • Спеціальна психологія;
  • Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення;
  • Неврологічні основи логопедії;
  • Інноваційні технології в логопедії;
  • Основи наукових досліджень у корекційній освіті;
  • Основи медичних знань;
  • Основи природознавства;
  • Логоритміка з методикою викладання;
  • Психолінгвістика;
  • Психопатологія;
  • Образотворче мистецтво з методиками;
  • Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання;
  • Спецметодика формування елементарних математичних уявлень;
  • Спецметодика української мови в початкових класах щкіл для дітей із ТПМ;
  • Соціально-правове забезпечення;.
  • Спеціальна методика математики;
  • Спеціальна педагогіка з історією;
  • Спецметодика фізичного виховання;
  • Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія;
  • Спецметодика початкового навчання української мови;
  • Спецметодика Я і Україна;
  • Спецметодика розвитку мовлення;
  • Спеціальна дошкільна педагогіка;
  • Спецметодика дошкільного виховання та інші.

СФЕРА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ

 Кафедра логопедії співпрацює Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (факультетом корекційної педагогіки та психології), Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка, Донбаським державним педагогічним університетом, Бердянським державним педагогічним університетом, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Косівщинською школою-інтернатом для дітей з вадами слуху, Сумськими ЗОШ №25, ЗОШ №3, ЗОШ №15, Сумською гімназією № 1, Сумським дитячим садком «Веселка» №8, Сумським спеціалізованим дошкільним навчально-виховним закладом «Посмішка» №20, НВК №9 «Веснянка», Сумським ДНЗ (ясла-садок) №17 «Радість», ДНЗ №12 «Олімпійський», ДНЗ №21 «Волошка», Сумським обласним центром «Інваспорт».
З 2013 року викладачі кафедри логопедії працюють над оновленою колективною темою: «Науково-педагогічні засади корекційного процесу серед осіб з психофізичними вадами» (№ держреєстрації 0113U004665 на 2013 – 2017 рр.).
Викладачі кафедри логопедії приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних та міських науково-практичних конференціях, семінарах та симпозіумах, біологічного, педагогічного, психологічного та корекційного напрямків.