НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Про кафедру

kafedra sdfv 5185e

Історія наймолодшої кафедри НН ІФК Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка розпочинається з 02 вересня 2013 року. З викладачів двох кафедр «Теорії і методики спорту» та «Фізичного виховання» у інституті фізичної культури з’явився новоутворений підрозділ, який забезпечує викладання спортивних дисциплін у студентів спеціальностей фізичне виховання, спорт, захист вітчизни, здоров’я людини та туризм і фізичне виховання – на історичному факультеті, на факультетах мистецтв і іноземної та слов’янської філології вишу.

На сьогодні кафедра представлена дев’ятнадцятьма викладачами серед яких три кандидата наук (два з фізичного виховання і спорту та педагогічних наук), два викладачі удостоєні почесного звання «Заслужений тренер України», два викладачі «Майстри спорту міжнародного класу» та два «Майстри спорту України».

Наймолодша з кафедр Навчально-наукового Інституту фізичної культури почала свою історію у вересні 2013 року і її створення стало підсумком пошуку оптимального варіанту організації навчального процесу в педагогічному університеті. Новоутворений підрозділ був сформований з викладачів кафедр «Теорії та методики спорту» і «Фізичного виховання» з метою викладання спортивних дисциплін студентам Інституту фізичної культури спеціальностей – «фізичне виховання», «спорт», «захист Вітчизни», «здоров’я людини» та «туризм», а також фізичного виховання на історичному факультеті, факультетах мистецтв і іноземної та слов’янської філології педагогічного університету .

За великим рахунком кафедра СДФВ стала правонаступницею загальноінститутської кафедри «Фізичного виховання», заснованої у 1961 році в структурі тодішнього педагогічного інституту, а до Інституту фізичної культури приєднаної у 2006 році. Завідували кафедрою у різні роки Алій Петрович Музиченко, Віктор Павлович Григор’єв, Владислав Петрович Рудько, Валентин Петрович Кривцун, кандидат педагогічних наук Микола Михайлович Кобозєв ї кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Олександр Володимирович Міщенко.

Основним завданням роботи кафедри СДФВ було і залишається формування професійно-прикладних рухових якостей і навичок, необхідних студентам для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення як в період навчання в університеті, так і в майбутній професійній діяльності. Викладачі кафедри проводять роботу у двох інститутах та на чотирьох факультетах університету за трьома напрямками: з основними та спеціальними медичними групами і спортивними відділеннями.

Засоби фізичного виховання студентів під час аудиторних занять – елементи класичних видів спорту – футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, гімнастики та танців, туризму, а також професійно-прикладна фізична підготовка. Крім аудиторних занять активно проводиться позанавчальна спортивно-масова робота. Щорічна університетська Університетська Спартакіада студентів серед збірних інститутів та факультетів збирає кілька сотень учасників змагань з баскетболу, волейболу, міні-футболу, легкої атлетики, плавання і шахів.

Традиційними серед студентів різних курсів і факультетів стали змагання з міні-футболу і баскетболу. Постійно проводяться турніри з волейболу серед студентів та викладачів природничого факультету. Збірна університету з міні-футболу, яку тренує викладач Сергій Павлович Карпенко, бере участь як у зимовій першості обласного центру серед команд колективів фізкультури першої групи, так і міської футбольної Ліги студентів ВНЗ ІІІ-ІV.