НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Про кафедру

1

Історична довідка

1 93aba 801626964Кафедра фізичної реабілітації Інституту фізичної культури заснована 12 жовтня 1999 року на базі кафедри біологічних основ фізичної культури. Першими викладачами кафедри стала частина викладачів кафедри БОФК та кілька провідних фахівці лікувально-профілактичних закладів обласного центру – Юрій Олегович Лянной, Олександр Анатолійович Томенко, Володимир Олександрович Кукса, Лідія Михайлівна Мазанова, Людмила Никодимівна Приступа, Юрій Миколайович Корж, Володимир Іванович Котелевський, Оксана Олександрівна Погорельцева, Олена Миколаївна Шовкопляс. Керівником кафедри був призначений нині доктор педагогічних наук, професор Юрій Олегович Лянной, який очолював її до 2015 р.

Перший випуск спеціалістів в галузі фізичної реабілітації відбувся в червні 2003 р. у кількості 120 осіб. За 15 років диплом фізичного реабілітолога отримали більше 1000 випускників, з них 200 магістрів. На сьогодні серед сумських випускників спеціальності фізична реабілітація 10 кандидатів наук і 6 навчається в аспірантурі або готуються до захисту.

У червні 2003 року кафедра фізичної реабілітації вперше в Україні провела науково-практичну конференцію „Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації”, а з вересня 2004 р. заснувала обласний журнал „Український вісник реабілітології”.

У 2006 році на базі кафедри відкрито секцію логопедії і ліцензовано нову спеціальність «Корекційна освіта» (логопедія), яка на сьогодні вже має окрему випускову кафедру, яку очолює професор Анатолій Іванович Кравченко. У 2009 р. кафедру переміїновано у кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації.

На сьогодні випускаюча кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр (напрям підготовки Здоров’я людини) та спеціаліст і магістр (спеціальність Фізична реабілітація).

Кафедра забезпечує викладання понад 60 дисциплін, а також виробничу практику і стажування студентів. Головну увагу в підготовці студентів викладачі кафедри приділяють системному підходу в оволодінні фаховими знаннями і здатністю застосовувати їх на практиці. Висококваліфікований реабілітолог має розуміти головні завдання і проблеми обраної професії, закономірності психічного розвитку і здорового формування особистості, знати основні закономірності анатомо-фізиологічних, морфо-функціональних, психологічних норм, особливостей і відхилень у стані здоров’я людини, засоби і методики фізреабілітаційного впливу під час оздоровлення й відновлення пацієнтів, володіти фізреабілітаційними, оздоровчими, психологічними і методичними прийомами на рівні, необхідному для вирішення практичних завдань, що виникають під час професійної діяльності, а також навичками наукового підходу до організації фізреабілітаційного процесу з використанням комп’ютерної техніки, знань іноземних мов.

На кафедрі вперше в Україні за фаховим спрямуванням захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» Володимиром Олександровичем Куксою – «Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах» (2002), Олександром Івановичем Міхеєнком – «Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі» (2003), Наталією Вікторівною Куксою – «Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу» (2009), Віталіною Анатоліївною Литвиненко – «Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення засобами артпедагогіки» (2013), Юрієм Миколайовичем Коржом – «Методика фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату» (2013), одну дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія» Володимиром Івановичем Котелевським – «Патогенетичне обґрунтування комплексного застосування лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції у реабілітації хворих на вертебральний остеохондроз» (2007), три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю «Фізична реабілітація» Олександром Миколайовичем Звірякою – «Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок» (2009), Арєшиною Юлією Борисівною – «Фізична реабілітація дітей середнього та старшого дошкільного віку, які страждають на рецидивний бронхіт» (2013), Копитіною Яною Миколаївною – «Відновлення якості життя хворих після хірургічних операцій з приводу гриж передньої черевної стінки засобами фізичної реабілітації» (2013).

У лютому 2003 року за сприяння кафедри на базі приватної клініки «Вертебролог» вперше в Україні створено Сумський обласний центр медичної та фізичної реабілітації цього ж року на кафедрі відкрито клінічну секцію ортопедії, травматології і неврології, яка розташована на базі новоствореного центру. Очолив її заслужений лікар України Віктор Васильович Купина.

У червні 2003 р. на кафедрі фізичної реабілітації відкрито клінічну секцію ортопедії, травматології і неврології (зав. секції В. В. Купина), яку розташовано на базі Сумського обласного центру медичної та фізичної реабілітації хворих та інвалідів з порушенням функцій опорно-рухового апарату і нервової системи.

У квітні 2003 р. вперше студенти спеціальності на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у ЛДІФК посіли перше (Г. Латіна) та друге (К. Прикажчик) місця. У квітні 2004 р. студенти спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у ЛДІФК посіли два других місця (Ю. Сінча, Г. Латіна). У квітні 2005 р. студенти спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у ЛДІФК посіли друге (Ю. Сінча) і третє (О. Даценко) місця. У квітні 2006 р. студентка спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у ЛДІФК посіли друге (Ю. Б. Арєшина) місце. У квітні 2007 р. студентка спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у НУФВС України посіли третє місце (Г. Кузнєцова). У квітні 2008 р. студент спеціальності фізична реабілітація на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної реабілітації у НУФВС України (м. Київ) посів третє місце (Р. Кухар). А згодом Палатай Юлія (випускниця магістратури 2011 року) спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського студентського конкурсу за напрямом «Фізична реабілітація» 2011 року (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Юнак Любов (випускниця магістратури 2012 року), спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентська олімпіаді за напрямом «Фізична реабілітація» 2012 року (Волинський національний університет імені Лесі Українки). Сажко Олександра (випускниця 2011 року), спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентська олімпіаді зі спеціальності «Безпека життєдіяльності» 2011 року. (Сумський державний університет). Буйвало (Лігуша) Валентина (випускниця магістратури 2015 року), спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломами ІІІ (2013) та ІІ (2014) ступенів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Педагогічні науки» (Глухівській національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Степаненко Олександр (випускник магістратури 2014 року), спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіаді за напрямом «Фізична реабілітація» 2014 року (Львівський державний інститут фізичної культури). Тарасова Анастасія (студентка 3 курсу), напрям підготовки «Здоров’я людини» (спец. фізична реабілітація) нагороджена дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіаді за напрямом «Фізична реабілітація» 2015 року (Львівський державний інститут фізичної культури). Войтенко Валентина та Бульченко Юлія(випускниці магістратури 2015 року) спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджені дипломом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Фізична реабілітація» 2015 року (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка). Юрченко Юля (випускниця магістратури 2015 року) спеціальність «Фізична реабілітація» – нагороджена дипломом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Фітнес і рекреація» 2015 року (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).

У лютому 2006 року студенти-магістранти кафедри ЗЛФР з ініціативи завідувача реабілітаційного відділення ДП «Олімпійський навчальний центр» у КончіЗаспі під Києвом Сергія Капралова були запрошені для проходження практики до головної спортивної бази республіки. Перші практиканти Сергія Юрійовича – Артем Карпенко, Катерина Говтва, Яна Кравченко, Дарина Гукова, Роман Маслов, Віталій Хоміченко, Олена Бережна, згодом – Сергій Орлов, Галина Косаченко, Євгенія Дейнека, Людмила Полевик, Наталія Заїка.

Сергій Капралов належить до категорії справжніх новаторів, маючи власну, вельми оригінальну й унікальну методику відновлення фізичних кондицій для атлетів високого класу як у період їхньої інтенсивної підготовки до відповідальних змагань, так і під час лікування після травм. Молодому і талановитому фахівцю треба було поширювати свій багатий досвід, і потенційних учнів та послідовників кандидат наук з фізичної культури і спорту Сергій Капралов знайшов саме серед сумських студентів-реабілітологів.

Загалом практику у відділенні реабілітації Капралова пройшло близько 30 сумських студентів. Високу фахову майстерність майбутніх магістрів високо оцінили, зокрема, олімпійський чемпіон Афін у вправах на брусах Валерій Гончаров, абсолютний чемпіон Європи серед юніорів Микола Куксенков, бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи Олександр Якубовський, чемпіонка світу у вправах на колоді Ірина Краснянська. У книзі відгуків відділення реабілітації олімпійського центру в Конча-Заспі кілька десятків записів зі словами вдячності сумським студентам від членів національних збірних з легкої і важкої атлетики, боротьби дзюдо. Зрозуміло, що такі слова ніхто за вказівкою писати не буде, а, отже, кожна така подяка дорого коштує.

Вельми задоволені рівнем підготовки сумських реабілітологів директор ДП «Олімпійський навчальний центр», заслужений тренер України Леонід Смєлаш, колишній головний лікар олімпійського центру Ярослав Бубес. До речі, про результати впровадження цих унікальних методик у роботі сумських студентів зі спортивними «зірками» доповідалося на чотирьох міжнародних науково-практичних конференціях в Одесі, Києві, Ялті і Дніпропетровську.

На початку квітня 2007 року за домовленістю з керівництвом алуштинського санаторію «Київ» розпочалася співпраця щодо проведення виробничої практики реабілітологів Сумського інфізкульту. Перший виїзд студентів на виробничу практику до санаторію «Київ» відбувся 23 квітня 2007 р. Першими практикантами були студенти 4-го курсу Ганна Кузнецова, Людмила Скорик, Владислав Кузьмін, магістрант Ігор Дейкун, а згодом – Наталія Гетьман, Наталія Ходун, Марія Козьміна, Наталія Головенська, Катерина Войтенко, Тетяна Сухих, Ганна Андрухова, Надія Казакова, Ганна Руденко, Ольга Сасіна, Людмила Горова, Віталій Жигулін, Олександр Торяник, Олена Арєхова, Ольга Свистунова, Олександр Казбан, Юлія Лисянська, Кристина Карпенко, Тетяна Кривиченко, Любов Юнак, Катерина Гуйва, Марія Берестовська, Юлія Палатай, Богдана Федорченко, Дмитро Кривенко, Ганна Гадженко, Олена Назаренко, Роман Пацюк, Андрій Чайка, Олександр Безкоровайний, Людмила Стрельченко, Оксана Продан, Ганна Наєнко, Аліна Неженець, Валерія Коломієць, Дмитро Міхеєнко, Іван Михайлов, Галина Мойсенко, Яна Сніжко, Олександра Пилипенко, Ірина Білоус, Ганна Панченко, Дмитро Громико, Аліна Мордвінова, Роман Кухар, Марина Жиряченко, Любовь Шульга, Дмитро Гринь, Ярослав Катрич, Віта Кириченко, Ксенія Кочнева, Анна Пушенко, Маргарита Ярова, Аліна Старастенко, Юлія Карпенко, Олександр Степаненко, Ігорь Острога, Юлія Ткаченко, Олена Забара, Ольга Черняк, Яна Яночкіна, Юрій Вінніков, Анна Павлюкова, Анна Тимощенко, Лідія Мусурівська, Катерина Скоробагатько, Сергій Пищик, Владислав Сущенко, Марина Голінко, Олександр Ковінько, Андрій Кулик,Сергій Коломєєц, Іван Андросов, Роман Данілевський, Сергій Саливон, Андрій Тітченко, Альона Савченко, Тамара Федорова, Олег Черняк, Ірина Ніхаєнко, Ігорь Коротун, Оксана Лифиренко, Катерина Біліченко, Людмила Горова тощо, які справили позитивне враження як на керівництво санаторію, так і на відпочиваючих. З того часу виробничу практику в одному з кращих санаторіїв Алушти пройшло близько 100 відмінників навчання Інституту, деякі студенти встигли пройти виробничу практику двічі. Рівень підготовки Дарини Любченко і Світлани Коваленко настільки сподобався керівництву санаторію, що їх тричі запрошували для роботи до «Києва» під час виробничої практики та стажування магістрів.

Кафедра плідно співпрацює з різними освітніми, лікувально-профілактичними, соціально-реабілітаційними закладами й установами. Серед них: ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр» у Кончі Заспі, ПрАТ «Санаторій “Київ”, (Алушта, АРК) (генеральний директор Ю.П. Пєчурін), Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, м. Київ (завідувач відділенням реабілітації Т.М. Ковалегнко), Сумський обласний Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (директор О.М. Сущенко), Сумська обласна дитяча клінічна лікарня (завідувач фізіотерапевтичним відділенням Т.О. Лобода), Сумський спеціалізований дошкільний навчальний заклад № 20 «Посмішка» (керівник В.Л. Дремлюга), Сумський дошкільний навчальний заклад № 39 «Теремок» (керівник А.В. Галеніна), Сумський навчально-виховний комплекс № 9 «Веснянка» (керівник Л.О. Горденко), Сумський навчально-виховний комплекс № 11 «Журавонька» (керівник Т.Д. Борисенко).

Чимало високопрофесійних фахівців – випускників кафедри ЗЛФР різних років успішно працює сьогодні у кращих лікарнях, елітних клініках і салонах обласного центру.

Так, скажімо, диплом фізреабілітолога Володимир Зайцев одержав 2007 року, має практику роботи у «Медсоюзі», з березня 2014 року року займається мануальною корекцією у медичному центрі «Флоріс». Вікторія Темрякова завершивши навчання у 2011-му, займається з дітлахами у «Посмішці» – тій самій, де кандидат наук Юрій Корж презентував методику «Богатир» для дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату. Разом з нею у цьому ж дитсадку № 20 успішно працює ще одна випускниця кафедри 2009 року Вікторія Лущик, яку викладачі пам’ятають за дівочим прізвищем Степура.

В Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів працює одразу троє випускниць кафедри різних років. Фахівець з фізичної реабілітації Рімма Стьоба одержала диплом у 2012 році. Олена Забара потрапила до центру одразу ж по завершенні навчання у 2014-му і вже цілком адаптувалася у дружньому колективі реабілітологів. А Олена Жук ще за часів навчання в Сумському медучилищі проходила в центрі практику, сюди ж прийшла на роботу у 2010-му, заочно завершивши навчання на кафедрі ЗЛФР.

Випускниця 2011 року Олена Галкіна – спа-оператор у елітному «Спа-Велнес Хелена Бьюті клаб». Зі знанням справи запропонує цілий спектр косметичних засобів, кваліфіковано проведе сеанс оздоровчих процедур у, так званій, Спа-капсулі. За плечима випускника 2008 року Владислава Кузьміна – практична робота у клініці «Вертебролог», Спа-курорті «Буймерівський», практика у алуштинському санаторії «Київ», а сьогодні він успішний масажист-реабілітолог у елітному Спа-салоні «Велюр».

У 2014 році Олександр Степаненко одержав диплом магістра фізреабілітації з відзнакою і почав професійну діяльність в Українському центрі кінезітерапії. Разом з ним тут же успішно працює випускниця кафедри «Здоров’я людини та фізичної реабілітації» 2009 року Світлана Бікєтова, займаючись пацієнтами з проблемами опорно-рухового апарату.

Колектив кафедри «Здоров’я людини та фізичної реабілітації» працює над кафедральною науково-дослідною темою «Теоретико-методологічні і організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної реабілітації і корекційної педагогіки», яку зареєстровано в УкрІНТЕІ. Викладачами кафедри підготовлено і захищено дев’ять кандидатських дисертацій, одному з цих кандидатів наук присвоєне вчене звання професора, сімом – доцента.

Загальна кількість публікацій професорсько-викладацького складу у 2006–2014 роках становила 737 одиниць (524 друковані аркуші). З них за видами: один збірник наукових праць та дві монографії, 37 навчальних посібників (13 – з грифом МОН України), 30 методичних рекомендацій, 641 наукова стаття (256 у фахових та 26 – у міжнародних виданнях), 21 патент на винаходи тощо.

04 листопада 2015 року кафедрою ЗЛФР заплановано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми здоров’я людини та фізичної реабілітації», яка присвячена 15-ти річчю кафедри. До цієї дати створено відіофільм про здобутки кафедри за період її існування.

Основні предмети, що викладаються кафедрою ЗЛФР:вступ до спеціальності з історією реабілітації, основи фізичної реабілітації, лікувальна фізкультура, загальна фізіотерапія, фізична реабілітація у неврології, фізична реабілітація у ортопедії і травматології, фізична реабілітація у хірургії, фізична реабілітація у педіатрії, фізична реабілітація в акушерстві, основи корекційної педагогіки, лікувальний масаж, спортивний масаж, рефлексотерапія, фітотерапія, фізична культура у спеціальних медичних групах, основи індивідуального здоров’я людини, масаж загальний і самомасаж, функціональний фітнес, основи здорового способу життя, масаж загальний, загальна теорія здоров’я, загальна теорія спорту для всіх, основи вертебрології і мануальної терапії, основи раціонального і оздоровчого харчування, реабілітація спортсменів високого класу, духовні аспекти здоров’я, клінічна фізіотерапія, лікувальна гімнастика, якість життя, догляд за хворими, основи здоров’я з методикою викладання, фізична реабілітація у спорті, загальна фізіотерапія, реабілітація і рекреація у спорті вищих досягнень, санаторно-курортна реабілітація, масаж (тракційний), основи арт-терапії, менеджмент здоров’я, СПА-масаж, оздоровчий фітнес, перша допомога в екстремальних ситуаціях, адаптивний спорт, масаж реабілітаційний, теорія і практика фітнесу, масаж та мануальна терапія, оздоровчо-реабілітаційні системи, методологія професійної освіти у сфері здоров’я, організація рекреаційних послуг, технології рекреаційно-оздоровчої діяльності, навчальні і виробничі практики, стажування магістрів тощо.

Постанова Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ” № 266 — редакція від 29.04.2015